S2220 - novorozenec Super Tory
Simulátor novorozence Super Tory S2220
Super Tory je první simulátor novorozence vyvinutý tak, aby splňoval výzvy odborné přípravy neonatální péče v reálném prostředí. Aktivní pohyb, skutečná podpora ventilátoru, skutečná kontrola pacienta ...
Simulátor je připraven pro komunikaci s OMNI 2.
Zvládání krizových stavů - filtr:Figurína dítěte
Popis:Pro nácvik neonatální péče
Množstevní jednotka:ks
Objednací číslo:
4108.S2220
 • Detailní popis
tory-5
Věk: plně donošený novorozenec
Hmotnost: cca 3,6 kg
Výška: cca 53 cm

 • Bezdrátový a bez potřeby napájecího kabelu; plně responzivní během transportu
 • Bezdrátové ovládání do vzdálenosti až 30 m
 • Vnitřní nabíjitelná baterie vydrží napájet simulátor až 8 hodin bez nutnosti připojení do elektrické sítě
 • Jemná a pružná kůže po celém těle s trupem a klouby končetin bez viditelných spojů
 • Programovatelné pohyby: mrkání, otevírání a zavírání úst, ohýbání a natahování rukou a nohou
 • Realistické kloubní spojení: krk, ramena, lokty, kyčle a kolena
 • Pronace a supinace předloktí
 • Realistická pupeční šňůra a pupík po jejím odstranění
 • Hmatatelná důležitá kostní místa
 • Velice tichý provoz
 • Schopnost bezdrátového spojení mezi NOELLE plodem a novorozencem
 • Tablet s předem instalovaným softwarem UNI
 • Připraven pro komunikaci s OMNI 2
Simulátor novorozence - S2220 Super Tory

Neurologické vlastnosti

 • Brek/vzlykání s viditelným pohybem úst
 • Mrkající oči
 • Záchvaty/křeče
 • Programovatelný svalový tonus: aktivní, snížený a ochablý

Dýchací cesty

 • Anatomicky přesná ústní dutina a dýchací cesty
 • Nazotracheální a orotracheální intubace (ETT, laryngální dýchací cesty)
 • Záklon hlavy, zvednutí brady, tah čelisti
 • Podporuje intubaci jícnu
 • Zavedení trubice NG/OG
 • Podpora ventilace pomocí resuscitační masky
 • Hyperextenze krku a obstrukce dýchacích cest při ohybu se záznamem událostí
 • Detekce hloubky intubace a software se zaznamenáváním událostí
SuperTory-dychani

Dýchání

 • Spontánní dýchání
 • Různá míra respirace a poměry nádechu a výdechu
 • Programovatelné jednostranné zvedání a klesání hrudníku
 • Jednostranné zvuky plic synchronizované s mírou respirace
 • Programovatelné retrakce, kolísavé dýchání
 • Podpora mechanické ventilace
  • - A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
  • - podpora PEEP (až 20 cm H20)
  • - Dynamické ovládání dýchacích cest a plic
  • - Různá plicní harmonie
  • - Oboustranný odpor průdušek
 • Programovatelné respirační úsilí pro odstavení/uvolnění
 • Jednostranné zvedání hrudníku při intubaci pravé hlavní větve (automatická detekce a zaznamenání)
 • Odezva při ventilaci v reálném čase
 • Podpažní místo pro pneumotorax na obou stranách podporuje dekompresi jehlou a zavedení hrudní trubice
 • Místa pro pneumotorax obsahují hmatatelná důležitá kostní místa, realistickou kůži pro řezání a šití, krvácení, hmatatelný pleurální výběžek a odsávání tekutiny
 • Viditelné zvedání hrudníku při ventilaci pomocí resuscitační masky
 • Podpora EtCO2 monitorování pomocí reálných senzorů a monitorovacích zařízení
Simulátor novorozence Super Tory

Srdeční vlastnosti

 • Obsahuje srozumitelnou knihovnu EKG rytmů s volitelnými variacemi tepu
 • Podporuje monitorování EKG pomocí reálných zařízení
 • Podporuje respirační monitorování odvozené z EKG (EDR)
 • eCPRTM záznam kvality v reálném čase
  • - Čas do KPR
  • - Hloubka/míra komprese
  • - Přerušení při kompresi
  • - Míra ventilace
  • - Nadměrná ventilace
  • - Smart KPR hlas trenéra
 • Snímač hloubky komprese
 • Defibrilace, kardioverze a stimulace pomocí reálných zařízení a energie
 • Při efektivní kompresi hrudníku je možné nahmatat femorální tep a je pozorovatelná EKG aktivita
 • Zdravé a abnormální zvuky srdce
 • Podporuje virtuální stimulaci a defibrilaci
SuperTory-tablet

Oběhový systém

 • Viditelná cyanóza, nažloutlost, bledost a červenost o různých intenzitách
 • Podporuje manuální stanovení času kapilárního plnění na levém chodidle (automatická detekce a zaznamenání)
 • Programovatelná fontanela: stlačená, normální a vyboulená
 • Hmatatelný tep: brachiální, femorální a umbilikální
 • Detekce a záznam nahmatání tepu
 • Tep závislý na tlaku krve
 • Podporuje měření krevního tlaku pomocí reálného zařízení s manžetou
 • Slyšitelné Korotkoffovy zvuky
 • Preduktální (pravá ruka) a postduktální (pravé chodidlo) monitorování SpO2 pomocí reálných zařízení
Hmatatelná fontanela
SuperTory
SuperTory-thumb4

Cévní přístup

 • Nitrožilní kanylace: bolusová injekce, infuze a odběr vzorku
  • - ruka
  • - kůže na hlavě
  • - pupek
 • Pupeční katetrizace (UVC/UAC) nepřetržitá infuze a odběr vzorků
 • Oboustranná intraoseální holenní infuze
SuperTory
SuperTory-obr.3
SuperTory-obr.4

Gastrointestinální vlastnosti

 • Programovatelné nadýmání břicha
 • Katetrizace močových cest
 • Normální a abnormální zvuky střev

Obsah balení

 • Super Tory
 • Tablet se softwarem UNI
 • Licence pro UNI
 • Licence pro automatický mód
 • Knihovna předem naprogramovaných scénářů
 • RF komunikační modul
 • Nabíječka
 • Adaptér pro defibrilaci
 • Náhradní spodní části paží pro nitrožilní přístup
 • Plnící sady - měch se simulovanou močí a zásobník na simulovanou krev
 • Vložky pro IV přístup na kůži hlavy
 • Pupeční šňůry
 • Pupek po odstranění pupeční šňůry
 • Lékařská páska
 • CO2 adaptér
 • Kufřík
HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.