1019814 - SECTRA - 3D výukový portál zobrazovacích metod

Interaktivní výuková pomůcka využívající reálnou anatomii a klinické případy pro rozvinutí myšlení při kritických situacích během klinického nácviku.
Množstevní jednotka:ks
Objednací číslo:
4111.1019814
  • Detailní popis
SECTRA Table je interaktivní výuková pomůcka využívající reálnou anatomii a klinické případy pro rozvinutí myšlení při kritických situacích během klinického nácviku.

Snadné dosažení klinického pohledu

Sectra Table je velký dotykový displej fungující s pracovní stanicí Sectra PACS. Umožňuje uživatelům snadno odhalovat a zkoumat virtuální znázornění reálných částí těla do nejmenších detailů. 3D obrazy jsou rychle a snadno vygenerovány z údajů pořízených při CT nebo MR.

Práce s 3D objekty pomocí dotykového displeje

Je to stejné jako používat chytrý telefon. Jednoduchým dotykem obrazovky můžete intuitivně s obrazem pracovat. Obraz můžete posouvat, přibližovat, otáčet a pohybovat se uvnitř obrazů a také odstraňovat vrstvy kůže a svalů a pitvat tělo virtuálním nožem. Práce s obrázky během výukového procesu podporuje hmatovou paměť, díky čemuž jsou studenti lépe připraveni na přechod z virtuálního prostředí do prostředí reálného.
Sectra Table je ideální pro nauku založenou na řešení problémů a rozvoji myšlení při kritických situacích. Při řešení jednotlivých případů umožňuje Sectra studentům získat správné odpovědi nutné k jejich vzdělávání.

Kompletní řada zobrazovacích zdravotnických přístrojů

Sectra Table Vám dává přístup ke všem nástrojům, které používají radiologové, a tím pro lékařské specialisty vytváří dobře známé prostředí. Díky mnoha vlastnostem dostupným ve 3D můžete otáčet s objektem, nastavovat kontrast, řezat s virtuálním nožem, provádět měření, posouvat se před tkáňové vrstvy, používat roviny procházení nebo sféry procházení pro odhalení průřezů, používat předvolby pro zobrazení různých vrstev a systémů, vytvářet komentáře a zobrazovat části těla v reálné velikosti. V rekonstrukčním pohledu jsou v několika rovinách zobrazeny křížky v kolmých pohledech, které jsou spojeny s vybranými body ve 3D obrazu a díky tomu je orientace v komplexních obrázcích mnohem jednodušší. Navíc můžete 3D obraz uzamknout a použít „kouzelný fix" pro zdůraznění částí těla během výuky či prezentace.

Nácvik od anatomie po histologii

Sectra Table také skvěle doplňuje řezy prováděné při tradiční výuce anatomie - obzvláště když není dostupné mrtvé tělo. Vyučující mohou opakovat řez z předchozího případu jako přezkoumání nebo pro ukázku ostatním studentům. Studenti mohou řezat stejné tělo, objevovat a poznávat anatomické variace a různé části těla.

Díky připojení k výukovému portálu může uživatel snadno zobrazit širokou škálu obrázků na jedné platformě - od hrubé anatomie, přes obrazy pořízené zdravotnickou technikou, jako je ultrazvuk a rentgen, až po histologické obrazy.

Skupina studentů u jedné obrazovky

Sectra Table podporuje skupinové diskuze a spolupráci, což je důležité pro výuku založenou na práci v týmu. Vyučující a skupina studentů se mohou shromáždit kolem obrazovky, diskutovat a pracovat s obrázky. Ovládání si osoby mohou snadno mezi sebou předávat, což vybízí ke skupinovým diskuzím a týmové práci. Obrazovku lze také různě naklánět a tím ji přizpůsobit velikosti skupiny.

Od modelu k reálným případům

Při interpretaci klinických obrazů mají studenti často výhodu, když mají k dispozici referenční obraz. Sectra Table obsahuje interaktivní celotělovou mapu těla založenou na reálné anatomii z Visible Human Project® a anatomické mapě lidského těla. Studenti mohou zobrazit a pracovat s více než 2000 anatomickými strukturami ve 3D a příčném řezu a řešit stovky kvízů.

Uživatelé také mohou importovat a otevírat data ve formátu DICOM, a tím rozšířit jejich výukovou osnovu na nejen modelové případy, ale také na reálné případy s patologickými a anatomickými variacemi.

Připravte se a buďte ještě lepším učitelem

Pomocí zařízení Sectra Table, nebo pracovního prostoru pro přípravu, který je s ním dodáván, mohou vyučující dále zlepšovat nácvik přípravou obrázků a případů předem. Mohou připravovat specifické roviny a oblasti průchodu pro nahlédnutí dovnitř těla, rozčlenění kostí pro soustředění se na různé anatomické části, nebo upravovat předem nastavené hodnoty pro zdůraznění různých vrstev a systémů v těle. Všechny přípravy lze uložit a později otevřít pomocí funkce záložek. Na rozdíl od skutečných obrázků mohou učitelé také připravovat poznámky a komentáře ke každému případu, včetně měření, historie případu o pacientovi nebo otázek pro studenty, které musí zodpovědět. Komentáře a poznámky lze snadno skrýt a zobrazit pro lepší zážitek z výuky.

Jednou z výhod práce se systémem PACS je ta, že učitelé jsou schopni organizovat připravené případy pro různé výukové hodiny a témata vytvořením několika pracovních listů. To usnadňuje práci jak studentům, tak učitelům při rychlém hledání příslušných případů ke každé konkrétní příležitosti.

Výsledek výzkumu

Sectra Table je výsledkem úspěšné kombinace aplikovaného výzkumu v oblasti zdravotní technologie a pokročilé počítačové vědy se znalostmi z průmyslových oborů. Tento systém byl vyvinut ve spolupráci s vědeckými centry „Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Visualization Center C, organizací The Interactive Institute a univerzitou v Linköpingu ve Švédsku.

Těžte ze zkušeností

Sectra Table je postavená na systému Sectra PACS, což je systém pro správu obrazů s dobrou tradicí na trhu radiologie. Více, než 20leté zkušenosti a přes 1700 úspěšných instalací.