HyDrive - Electric Vehicle Trainer

HyDrive - Electric Vehicle Trainer
Téma:Palivové články a "H" technologie
Množstevní jednotka:ks
Objednací číslo:
5502.1000
 • Detailní popis

HyDrive nabízí studentům experiment pro zkoumání konstrukce, funkčnosti a výhod palivových článků a hybridních elektrických vozidel. Pomáhá učitelům předávat žákům vědecké principy této technologie. HyDrive je dodáván s rozsáhlým didaktickým materiálem a vzdělávacím software, usnadňuje přípravu učitele.


Klíčové vlastnosti:

 • FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) vozidlo, které může být používáno nezávisle nebo na testovacím stolku
 • H2 čerpací stanice k ukázce bezpečného plnění vozidel
 • Modulární sestava umožňuje zkoumat jednotlivé komponenty nebo kompletní hybridní systém
 • Skutečné komponenty pro reálné kvalitativní a kvantitativní analýzy
 • Vysoce moderní didaktický software
 • Rozsáhlý didaktický průvodce se 13 experimenty

Experimenty:

 • Nabíjecí a vybíjecí charakteristiky supercapacitoru
 • Charakteristická křivka palivového článku a jeho výkon
 • Vztah mezi výkonem palivového článku a přívodem vzduchu
 • Základní rovnice pohybu a přeměna elektrické energie na mechanickou
 • Charakteristika a energetická účinnost elektrolyzéru
 • FCEV v praxi: rekuperační brzdná energie
 • Konstrukce a testování hybridního systému

Software:

Vzdělávací software umožňuje systémové řízení a monitorování parametrů, získávání dat a grafické znázornění získaných údajů.
Software zobrazuje interakci konstrukčních částí vozidla, přeměnu jednoho typu energie na druhý směr toku a stav - zobrazuje, zda je vozidlo spotřebovává nebo dodává energii.


Příklady jízdních cyklů, které mohou být konfigurovány a zobrazovány pomocí software:

 • Městský stop & go
 • Dálnice, do kopce nebo z kopce
 • Výkon palivového článku v závislosti na dodávce vzduchu
 • Rekuperace brzdné energie

Komponenty

 • Fuel Cell Stack - výkon 1 W, 5 buněk air-breathing palivových článků, využívá vodík a kyslík k výrobě elektrické energie. Počet buněk se může měnit dle úrovně experimentu s různými úrovněmi výkonu.
 • Gas Storage (2 kusy) - dvě 30 cm3 skladovací nádoby vodíku slouží jako „plynové nádrže“ vozidla jsou plněny z H2 plnicí stanice. Water absorber zabraňuje zaplnění palivového článku destilovanou vodou.
 • Ventilátor - zvyšuje přítok okolního kyslíku do soustavy palivových článků, pomáhá regulovat nebo zvýšit jejich výkon.
 • Supercapacitor - pomáhá hybridizaci systému použitím rekuperované energie k pohonu vozidla samostatně nebo společně s palivovým článkem.
 • Vodíková plnicí stanice - skládá se ze 4 V dvoumembránového elektrolyzéru, který využívá elektrické energie k rozkladu vody na kyslík a vodík. Vyrobený vodík se ukládá do 80 cm3 nádobě a používá se k pohonu elektrického vozidla.
 • Testovací lavice - nahrazuje silnici (např. valivý odpor), umožňuje simulovat typické profily v dráhových cyklech (např. město stop-and-go v porovnání s dálnicí).
 • Energy Management Board - centrální řídicí jednotka umožňuje pomocí Bluetooth aktivovat systém (např. regulaci rychlosti vozidla, elektrolyzér, nebo poměr rekuperace supercapacitoru) jakož i měření a zaznamenávání dat (např. napětí na jednotlivých částích článku).
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail