Kreativní užití senzorů

UŽITEČNÉ A ZÁBAVNÉ ONLINE POKUSY

Ukázka pokusů, které mohou být prováděny se senzory i mimo prostor školní laboratoře. Výběr několika běžných každodenních aktivit.

 

POUŽITÍ SENZORU JAKO MĚŘIČE SRDEČNÍHO TEPU

Ukázka použití snímače srdečního tepu ve třech různých případech.

1) SPÁNEK

Srdeční tep se při odpočívání neustále mění. Standardní hodnoty jsou u mužů mezi 46 a 93 tepy za minutu a u žen 51 a 96.

Během nočního spánku je snížení tepu u mladých dospělých osob o 24 tepů a u osob starších 80 let o 14 tepů fyziologické.

experiment 1 - spánek

2) PITÍ KÁVY

Kofein stimuluje centrální nervový systém a je používán jak v oboru medicíny, tak při každodenních aktivitách proti ospalosti. Je důležité vědět, že kofein by měl být užíván pouze příležitostně a dávky kofeinu nemohou nahradit spánek. Jeho spotřeba má za následek zvýšenou hladinu adrenalinu a noradrenalinu.

Adrenalin stimuluje sympatikus a to vede k nárůstu rychlosti srdečního tepu.

experiment 2 - pití kávy

3) FYZICKÁ ZÁTĚŽ

Využití je obzvláště užitečné během hodin tělesné výchovy, protože je možné měřit srdeční rytmus při fyzické zátěži. Důležitost maximálního srdečního tepu byla povznesena používáním monitorů srdečního tepu.

Velmi často, při trénování s monitorem srdečního tepu, jsou hodnoty vyjádřeny jako procento maximálního srdečního tepu.

Nicméně výkon je částečně nezávislý na maximálním srdečním tepu. Zvažme například dva jednotlivce se stejným množstvím vypuštěné krve s každým tepem (řekněme 140 ml) a se stejným množstvím hemoglobinu v krvi. První jednotlivec má frekvenci 65 bpm v klidu a maximální tep má 180 bpm, zatímco druhý má v klidu frekvenci 45 bpm a maximální tep 180 bpm (stejný). Druhý jednotlivec má vyšší (135 proti 115) rozdíl klidového a maximálního srdečního tepu.

To znamená, že když ze stádia klidu vyvine maximální výkon, do tepen může být načerpáno více krve (140 ml × 20 bpm, téměř 3 litry). To je výhoda při okysličování svalů.

Pro výpočet maximálního srdečního tepu se více než 35 let používá Karvonenova metoda: 220 – věk.

experiment 3 - fyzická zátěž

 

POUŽITÍ SENZORU VZDÁLENOSTI (A POHYBU)

Ukázka použití senzoru vzdálenosti (a pohybu) ve dvou různých případech.

 1) POUŽITÍ SENZORU VZDÁLENOSTI PŘI FYZICKÝCH AKTIVITÁCH

Senzor vzdálenosti (5001.9041) v samosprávním pořizovacím módu (tzn. při využívání paměti interfacu, kód 5001.9001) může být použit pro studování různých fází pohybu atleta při běhání (sprint – zrychlení – průměrná rychlost – zpomalení – zastavení).

Senzor vzdálenosti + interface je nasměrován čelem k atletovi pro zaznamenávání údajů během závodu.

Pořízené údaje jsou poté staženy do počítače pro analytickou studii rovnic pohybu. Lze pak tedy provést porovnání mezi atlety.

experiment 4 - použití senzoru vzdálenosti

 2) TEORIE ODCHYLEK

GAUSSOVA KŘIVKA SE SENZOREM VZDÁLENOSTI

Teorie odchylek je zásadní věcí před zahájením provádění laboratorních měření. Pro získání pokusné Gaussovy křivky navrhujeme použít snímač nasměrovaný přímo proti pevné a nehybné překážce (například strop v učebně).

Během pořizování údajů mírně pohybujte se snímačem. Tímto způsobem získáme malý rozdíl mezi údaji.

Zpracováním těchto dat se vytvoří klasická zvonová křivka, jejíž šířka je označením přesnosti měření (odchylka od střední hodnoty označená nejvyšším bodem).

senzorgrafy
Zobrazení: Miniatury | Tabulka
3.204,00 Kč
11.814,00 Kč
On-line věda - filtr
Produkty, které chcete srovnat, označte kliknutím.
Máte vybrán %count% produkt k porovnání.
Máte vybrány %count% produkty k porovnání.
Máte vybráno %count% produktů k porovnání.
Na stránku