Obecné informace

Bezpečnostní skříňě - k čemu slouží?

Hlavním úkolem bezpečnostních skříní je ochrana uloženého nebezpečného materiálu (hořlavin, kyselin, atd.) při vzniku požáru na pracovišti. V závislosti na zvoleném typu bezpečnostní skříně (typ 30 / typ 90) je stanovena garantovaná doba odolnosti po kterou je uvnitř skříně udržena teplota do 180 °C v případě vzniku požáru.

Tím dosáhneme:

  • zabránění explozím, které mohou požár zesílit
  • zajištění dostatečného času pro opuštění prostoru
  • zajištění dostatečného času pro záchranu a vyproštění zařízení / zásah hasičského sboru

Co se stane, pokud je teplotní hranice 180 °C překročena?

Při takových teplotách dosáhne většina chemických látek teploty vznícení, což může mít za následek i následnou explozi.

Vlastnosti ohně jsou stejné po celém světě!

Ať jste v Londýně či Lisabonu, je to jedno. Oheň se bude chovat všude stejně. Teplotní křivka ukazuje, že teplota ohně se v průběhu 5-ti minut může zvýšit až na 576 °C. Po 30-ti minutách dosáhne až 842 °C a po 90-ti minutách dosahují plameny teplot až přes 1000°C.

teplotní křivka

Ukázka odolnosti konstrukce bezp. skř. vůči ohni

Kvalita bezpečnostních skříní Asecos typ 90 ověřena při skutečném požáru

Požár výrobní halybezpečnostní skříň po požárustav uskladněných chemikálií po požáru
 

V nedávné době vypukl ve výrobní hale společnosti VEDAG Bamberg (Německo) požár. Teploty uvnitř se pohybovaly mezi 1.000 až 2.000 °C a to několik hodin. Uvnitř haly byla také bezpečnostní skříň Asecos typ 90 se zhruba 70 litry hořlavých rozpouštědel. Po uhašení požáru bylo na vnějším plášti bezpečnostní skříně jasně vidět sílu ohně, která na ni působila. Rozhodující však byla skutečnost, že kanystry a láhve uložené uvnitř, a tím i jejich nebezpečný obsah, zůstaly beze změny (viz foto). Bezpečnostní skříň splnila své sliby o bezpečném skladování a obrovský žár ohně nepronikl k nebezpečným materiálům skladovaných uvnitř skříně.

Naštěstí při požáru nikdo neutrpěl žádné zranění. Pokud by však byly nebezpečné materiály nesprávně skladovány může být jejich potenciální nebezpečnost výrazně vyšší, a škoda často mnohem závažnější!

Zdroj: Asecos news 11. 10. 2011 - foto: Ronald Rinklef

Skladujte své chemikálie bezpečně!

Produkty, které chcete srovnat, označte kliknutím.
Máte vybrán %count% produkt k porovnání.
Máte vybrány %count% produkty k porovnání.
Máte vybráno %count% produktů k porovnání.