MP1523 - Levé rameno - povrchové svaly a axilární/brachiální tepna

MP1523
MP1523_1
MP1523 - Levé rameno - povrchové svaly a axilární/brachiální tepna
Množstevní jednotka:ks
27.700,00 Kč
Cena bez DPH
33.517,00 Kč
Cena s DPH
Objednací číslo:
4003.MP1523
Získáte:
388 Bodů
  • Detailní popis

Tento 3D tištěný model levého ramene se skládá z lopatky, paže a klíční kosti s povrchovými svaly kolem ramenního kloubu, svalů rotátorové manžety a axilární tepny postupující distálně do místa, kde se mění v brachiální tepnu.

Svaly připojené ke klíční kosti byly uchovány včetně podklíčkového svalového úchytu ke spodní hraně klíční kosti a deltového svalu pokrývajícího postranní část proximální části horní končetiny (překrývá počátky dlouhé hlavy dvojhlavého svalu pažního a postranní hlavu trojhlavého svalu pažního). Klavikulární hlava velkého prsního svalu byla uchována. Ze zadní strany můžete také pozorovat horní vlákna trapézového svalu a jejich uchycení k zadní hraně postranní třetinové části klíční kosti a k nadpažkovému výběžku a lopatkovému hřebenu. Mezi další svaly připojené k lopatce, které byly uchovány, patří podlopatkový sval a pilovitý sval přední, které jsou viditelné při pohledu z přední nebo žeberní strany. Při prohlídce předních částí můžete vidět, že bylo uchováno vložení malého prsního svalu do zobcovitého výběžku lopatky. Při pozorování ze zadní strany jsou viditelné velký a malý sval oblý, který vycházejí z postranní hrany lopatky. Nadhřebenový sval je uchován, ale podhřebenový sval byl částečně odejmut pro zobrazení větví podlopatkové tepny procházející z fossa supraspinata kolem spodku páteře, aby poté vstoupily do fossa infraspinata a nakonec do svalu podhřebenového. Je viditelná také malá část úchytu musculus omohyoideus nad podlopatkovým vazem.

Pod spodní hranicí klíční kosti je viditelná axilární tepna, z níž na přední straně vychází torakoakromiální větev a v o něco málo více distální části můžeme vidět nadlopatkovou  tepnu procházející na zadní straně. Zadní větve lopatkového pletence procházejí distálně spolu s podlopatkovými tepnami. Přední a zadní pletenec pažních tepen nejsou při pohledu z přední strany vidět, nicméně zadní pletenec můžeme vidět hluboko v zadních vláknech deltového svalu, protože prochází přes čtyřhranný prostor. Pod spodní hranicí velkého svalu oblého se axilární tepna mění na tepnu brachiální. Radiální vedlejší tepna je viditelná a vychází z brachiální tepny. Axilární tepna se mění na brachiální tepnu za spodním okrajem velkého oblého svalu.

Svaly proximální části horní končetiny byly uchovány, a ty na povrchové vrstvě, např. dlouhá hlava dvojhlavého svalu pažního a dlouhá a postranní hlava trojhlavého svalu pažního, mohou být pozorovány z kompletní svalové vrstvy kolem kosti pažní. Příčný řez středové osy kosti pažní skvěle vyobrazuje vztahy velkých neurovaskulárních svazků se svaly v přední a zadní oblasti.

Je viditelný malý zbytek nadlopatkového nervu procházejícího pod nadlopatkovým vazem.