MP1670 - Hlava a viscerální prostor krku

MP1670 - Hlava a viscerální prostor krku

Objednací číslo: 4003.MP1670

68 909,50 Kč s DPH 56 950,00 Kč bez DPH

ks

Nákupem získáte 797 Bodů
Víc než nákup. Získáváte servis a odborné poradenství. Zeptejte se, které produkty a jejich kombinace doporučujeme přesně vám.

Tento trojrozměrný výtisk se zaměřuje na hlavu a viscerální prostor krku.

Obličej: Pravá strana hlavy je odejmuta pro odhalení obličejového nervu a všech jeho větví (spánková, jařmová, lícní, na boku spodní čelisti a krční), který je normálně pokryt příušní žlázou, která je zde na modelu odejmuta. Jsou zde patrné vztahy struktur uložených ve žláze od povrchu do hloubky (obličejový nerv, vena retromandibularis, vnější krkavice). Model zobrazuje svaly hlavy včetně spánkového svalu, žvýkacího svalu a zadního bříška dvoubříškového svalu. Mezi zde vyobrazené tepny patří obličejová tepna, příčná obličejová tepna a povrchová spánková tepna. Obličejová žíla a příčná obličejová žíla jsou jasně vidět a jejich spojení tvoří běžnou obličejovou žílu, která se spájí s vena retromandibularis pro vytvoření vnější krční žíly. Při pohledu na obličej zepředu uvidíte, že obličej byl rozčleněn pro zobrazení některých obličejových svalů kolem úst (musculus buccinator [nalevo], kruhový sval ústní a velký jařmový sval) a svaly uzpůsobené pro žvýkání (spánkový, žvýkací [pouze pravá strana]) a na levé infratemporální jamce jsou rozčleněny střední a boční fossa pterygoidea. Postranní fossa pterygoidea je rozdělena, aby byl uživatel schopen vidět mandibulární část trojklaného nervu, který je rozdělen do jazykového nervu a spodní dásňové větve. Jsou zde rozčleněny větve zrakové části trojklaného nervu, které zásobují kůži nad obočím a hlavovou kůži (nadočnicové [pouze levá strana] a nadkladkové nervy [obě strany]). Submandibulární žláza je jasně viditelná pod dolní čelistí na obou stranách, stejně jako obličejové tepny a žíly a jejich procházení přes dolní čelist.

Krk: Muskuloskeletální část krku byla odejmuta pro zobrazení hltanu ze zadní strany, hrtanu zepředu a neurovaskulárních svazků ze strany. Na krku lze vidět nadjazylkové a podjazylkové svaly. Pokud se zespoda podíváte na průdušnici, je možné vidět hlasivky. Je viditelný také musculus cricothyroideus. Podjazykový nerv je ovinutý kolem postranního povrchu vnější karotické tepny a vnější větev horního laryngeálního nervu lze vidět v krku. Na obou stranách lze jasně vidět vnitřní krční žílu, společnou karotickou tepnu a její rozvětvení do vnější karotické tepny a vnitřní karotické tepny. Lze také vidět bloudivý nerv v karotickém pouzdře. Je rovněž viditelné větvení horní tepny štítné žlázy z vnější karotické tepny sestupující do přední části krku. Model zobrazuje také ansa cervicalis vycházející pod dvoubříškovým svalem a sestupující na povrch vnitřní krční žíly. Vnitřní větev horního laryngálního nervu můžete vidět pod horní tepnou štítné žlázy na levé straně. Dále je viditelná vnitřní větev horní laryngální tepny na levé straně, která proniká membrana thyrohyoidea nad spodním svěracím svalem, kde je tento sval připojen k jazylce.

Pohled na hltan ze strany: Horní, střední a dolní svěrače jsou označeny na stěně hltanu. Lze rozeznat jícen vycházející ze spodního konce hltanu. Zadní roh jazylky funguje jako užitečný orientační bod. Karotický obal viditelný zezadu jasně zobrazuje bloudivý nerv a jeho hltanové větve nalevo. Vracející se laryngální nerv je krátce viditelný nalevo, jak leží středově ke spodní tepně štítné žlázy. Jsou viditelné týlní tepny vinoucí se kolem mastoidního výběžku. Obratlové tepny jsou vidět na obou stranách mozkového kmene, jak vstupují do velkého týlního otvoru. Mozeček byl odstraněn pro umožnění odhalení čtvrté komory. Řezné povrchy mozečkových pedunkulů jsou jasně viditelné. Velká část zadní spodní mozečkové tepny na pravé straně je stále viditelná, jak se vine kolem mozkového kmene.

Lebeční dutina: Levá a pravá očnice byly otevřeny pro odhalení očnicových nervů a cév spolu s očima a optickými nervy. Optické chiasma, optické dráhy a postranní uzlovitá tělesa jsou uchována a zobrazují tak velkou část zrakových drah. Řez mozkového kmene je proveden na úrovni horních colliculi nalevo a o něco níže napravo. Sluchové dráhy a bulby jsou rovněž demonstrovány. Počátky mnoha lebečních nervů z mozkového kmene jsou jasně viditelné.

MP1670

MP1670 - Hlava a viscerální prostor krku

68.909,50 Kč s DPH Pouze na objednání

ks