MW10 - Kardiologický pacientský simulátor "K" verze 2

36024.jpg
K-Sim monitorKardiologický pacientský simulátor "K" verze 2
Simulace pacientů s onemocněním srdce a arytmiemi - 88 příkladů. Díky realistickému pocitu na dotek a díky zvukům a údajům zaznamenaným od skutečných pacientů tento model poskytuje realistickou praktickou výuku.
Klinické dovednosti - filtr:Auskultace
Množstevní jednotka:ks
Objednací číslo:
4103.MW10
 • Detailní popis

Realistická a srozumitelná simulace pacientů s onemocněním srdce a arytmiemi - 88 příkladů. Díky realistickému pocitu na dotek a díky zvukům a údajům zaznamenaným od skutečných pacientů tento model poskytuje realistickou praktickou výuku. Díky snadnému transportu simulátoru může být použit kdekoliv, kde je potřeba klinický nácvik.

 

Základní funkce

Simulátor „K“ obsahuje 12 případů normálních zvuků srdce, 14 případů pro simulaci srdečních onemocnění, 10 případů pro simulaci arytmie a 52 případů pro simulaci EKG arytmie.

Zvuky jsou nahrávány od skutečných pacientů a reprodukovány pomocí vysoce kvalitního zvukového systému. Lze použít skutečný stetoskop. Auskultační místa odpovídající srdečním chlopním jsou přesně rozmístěna na těle figuríny v životní velikosti vytvořené podle skutečného člověka.

Auskultace je základní postup u kardiologických pacientů, který je velmi rozšířeně používán od praktických lékařů až po kardiology. Pro studenty je opakovaný nácvik nezbytný, aby rozeznaly různé srdeční zvuky a šelesty. Nicméně množství příležitostí pro nácvik s reálnými pacienty je omezené a nemusí stačit. Simulátor „K“ poskytuje praktické zkušenosti při různých případech.

 

Nácvikové dovednosti

 • Pozorování krčních žil
 • Nahmatávání pulzu na 8 místech
 • Poslech zvuků srdce a plic
 • Vizuální cvičení a nahmatávání tlukotu srdečního hrotu na 3 místech
 • 88 elektrokardiogramů
 

Nové funkce

 • Dálkové a bezdrátové ovládání
 • Obsluha více simulátorů najednou
 • Dotyková obrazovka
 • Vytváření seznamů
 • Systém pro upozornění na chybu
 • Připojení do elektrické sítě pomocí jedné zásuvky
 

Až 5 simulátorů najednou

Pomocí 1 počítače lze bezdrátově ovládat až 5 simulátorů najednou. Na každý simulátor zvlášť lze nastavit jednotlivý kardiologický případ. Případy lze ihned přepínat kdykoliv během nácviku.

 

Vytváření seznamů

Vyberte si až 10 případů z 88 předloh a vytvořte si seznam. Seznam lze vytvořit dvěma způsoby: ručně, nastavením doby průběhu pro každý zvolený případ, nebo uložením jednotlivého nácviku s několika případy.

 

Připraven k použití

Velmi snadné zapojení.

 

Systém pro upozornění na chybu

Tento systém usnadňuje údržbu systému, aby byly jednotky simulátoru „K“ vždy v nejlepším možném stavu. Na chyby reproduktoru, pulzů a tlukotů hrotu srdce je upozorněno na obrazovce. Historie stavu systému je automaticky zaznamenávána pro srovnání.

 

Případy a simulace

Simulace zvuků zdravého srdce (12 případů)

 • S2 oddělený (-) TF: 60
 • S1 oddělený (+)
 • S2 oddělený (+)
 • S2 více oddělený
 • S3 galopový rytmus
 • S4 galopový rytmus
 • plicní ejekční zvuk
 • S3 a S4 galopový rytmus
 • neškodný šelest
 • midsystolický klik
 • S2 oddělený (-) TF: 72
 • S2 oddělený (-) TF: 84

Trenažér simuluje vlny krční žíly, arteriální pulzy a srdeční pulzy a také zvuky srdce, jako je SD oddělený rytmus v plicní oblasti a S3 a S4 galopový rytmus v mitrální oblasti.

 

Simulace onemocnění srdce (14 případů)

 • aortální stenóza
 • mitrální regurgitace
 • mitrální stenóza
 • aortální regurgitace
 • hypertrofická kardiomyopatie
 • mitrální regurgitace a stenóza
 • stenóza plicní chlopně
 • defekt septa síní
 • defekt septa komor
 • regurgitace trojcípé chlopně
 • akutní mitrální regurgitace
 • otevřená Botallova dučej (PDA)
 • prolaps mitrální chlopně
 • dilatační kardiomyopatie

Trenažér simuluje charakteristické nálezy v tepových vlnách žil a tepen. Například při předčasném stahu komory je žilní puls normální, ale tepenný puls je díky předčasným úderům srdce sotva hmatatelný.

Arytmie (10 případů)

 • sinusová arytmie
 • sinusová tachykardie
 • sinusová bradykardie
 • předčasný stah komory (1)
 • předčasný stah komory (2)
 • předčasný stah komory (3)
 • sinoatriální blokáda
 • atrioventrikulární blokáda
 • fibrilace síní
 • flutter síní

Trenažér simuluje charakteristické zvuky a pulzní vlny, jako jsou předčasné srdeční údery komor.

 

EKG: simulace arytmie

 • A-01 normální sinusový rytmus
 • A-02 sinusová tachykardie
 • A-03 sinusová arytmie
 • A-04 ojedinělé předčasné síňové stahy
 • A-05 každý druhý síňový stah předčasný
 • A-06 ektopický fokus
 • A-07 putující zdroj vzruchů
 • A-08 rytmus koronárního sinu
 • A-09 sinusová bradykardie
 • A-10 sick sinus syndrom
 • A-11 fibrilace síní
 • A-12 flutter síní
 • A-13 flutter a fibrilace síní
 
 • B-01 flutter síní
 • B-02 atrioventrikulární blokáda
 • B-03 atrioventrikulární blokáda a kompletní blokáda pravého Tawarova raménka
 • B-04 atrioventrikulární blokáda (digitální)
 • B-05 atrioventrikulární blokáda (Mobitz)
 • B-06 atrioventrikulární blokáda (Mobitz)
 • B-07 atrioventrikulární blokáda (3:1 a 4:1)
 • B-08 atrioventrikulární blokáda a kompletní blokáda pravého Tawarova raménka
 • B-09 paroxysmální síňová tachykardie
 • B-10 rytmus atrioventrikulární junkce (SVST)
 • B-11 rytmus atrioventrikulární junkce (patologická)
 • B-12 rytmus atrioventrikulární junkce
 • B-13 stah atrioventrikulární junkce
 
 • C-01 V VI zdroj vzruchů
 • C-02 zdroj vzruchů síní
 • C-03 zdroj vzruchů komor
 • C-04 atrioventrikulární sekvenční zdroj vzruchů
 • C-05 částečná blokáda pravého Tawarova raménka
 • C-06 kompletní blokáda pravého Tawarova raménka
 • C-07 kompletní blokáda levého Tawarova raménka
 • C-08 kompletní blokáda levého Tawarova raménka
 • C-09 kompletní blokáda levého Tawarova raménka (z akutního infarktu myokardu)
 • C-10 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
 • C-11 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
 • C-12 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
 • C-13 ojedinělé předčasné komorové stahy
 
 • D-01 předčasný každý čtvrtý komorový stah
 • D-02 předčasný každý třetí komorový stah
 • D-03 předčasný každý druhý komorový stah
 • D-04 předčasný komorový stah (dvakrát za sebou)
 • D-05 předčasný komorový stah (opakovaný)
 • D-06 předčasný komorový stah (fenomén r na t)
 • D-07 nesetrvalá komorová tachykardie
 • D-08 komorová tachykardie
 • D-09 flutter komor
 • D-10 fibrilace komor
 • D-11 rytmus komor (sinusový)
 • D-12 zrychlený komorový rytmus
 • D-13 agonální rytmus
 

Kromě 36 pacientských simulací software umožňuje detailní studii EKG při různých arytmiích. Pro nácvik čtení vln pomocí pauzy nebo funkci kalibrátoru je zobrazena grafika EKG v plné velikosti. 52 předem nahraných případů je rozděleno do 4 kategorií, z nichž každá obsahuje 13 případů.