HAL® S3101 - Pacientský simulátor

Zvládání krizových stavů - filtr:Hi-Tech simulátory
Množstevní jednotka:ks
Objednací číslo:
4108.S3101
 • Detailní popis

Použijte simulátor HAL S3101 pro nácvik dovedností jednotlivců a týmu v místě nehody, během převozu a v nemocnici a to jak v reálném, tak v simulovaném prostředí. Fyziologické vlastnosti simulátoru umožňují studentům monitorovat a zvládat velké množství simulovaných stavů za použití reálných nástrojů a lékařských zařízení.

Nacvičujte orální nebo nazální intubace: ETT, LMA, King LT, tracheostomii a jehlovou koniotomii.

Monitorujte kvalitu KPR, EtCO2, defibrilaci a podávání léků

Připojte reálné elektrody a monitorujte realistický rytmus v reálném čase.

Karotický, radiální, brachiální, femorální, popliteální a nožní puls na obou stranách. Intenzita pulsu se mění s krevním tlakem a puls je synchronizovaný s EKG.

Monitorujte, zaznamenávejte, provádějte kardioverzi a kardiostimulaci pomocí reálného defibrilátoru a skutečné energie.

Nitrožilní přístup pro nácvik bolusu a infuze a pro simulaci vlivů na virtuální podání léku.

Pokročilý pacientský simulátor
HAL je perfektní simulátor dospělého pacienta pro výcvik studentů a profesionálů v oblastech přednemocniční a ošetřovatelské péče.

Bezdrátový design umožňuje mobilitu
HAL má veškerou technologii zabudovanou v sobě a je bezdrátový a plně funkční při napájení z baterie po dobu až 6 hodin.

Monitorujte za použití reálných zařízení
Monitorujte a ošetřujte pomocí reálného lékařského vybavení. HAL umožňuje používání reálných EKG monitorů, oxymetrů, manžet pro měření krevního tlaku a defibrilátoru a dává tak studentům pocit, jako kdyby pracovali s reálným pacientem.

Bezdrátová hlasová komunikace
Staňte se hlasem simulátoru HAL a poslouchejte reakce poskytovatelů péče. Vytvářejte a ukládejte hlasové reakce, nebo si vyberte z více než 80 předem nahraných frází.

Nácvik ošetřovatelské péče
Nacvičujte vyšetření zornic, katetrizaci močových cest, nitrožilní podávání léků, ošetřování tracheostomie a další úkony.

Nácvik
Nacvičujte obtížné zajištění dýchacích cest, zlepšujte kvalitu KPR, monitorování EtCO2, nacvičujte defibrilaci a zvládejte péči po srdečních zákrocích.

Řešení na klíč
Simulátor HAL je plně vybavený a připravený k použití. HAL je dodáván s bezdrátovým ovládacím tabletem, UNI softwarem, knihovnou scénářů a příslušenstvím.

Osvědčená spolehlivost
Design a bezdrátová technologie řady simulátorů HAL, vyvíjené již od roku 2004, je osvědčená uživateli. HAL S3101 je vývojovým pokrokem modelu HAL S3000, který byl armádou USA oceněn certifikátem letové způsobilosti.

UNI vám umožňuje intuitivní ovládání pacienta, monitorování v reálném čase a automatické sledování událostí, díky čemuž je simulace snadná a efektivní. Software UNI je používán k ovládání více než 15 pokročilých pacientských simulátorů z naší stále rozšiřující se řady. Nyní můžete snadno provozovat jakýkoliv GAUMARD produkt bez opětovného zaškolení, čímž šetříte čas i peníze.

Bezdrátový tablet se softwarem UNI pro ovládání simulátoru je obsažen v sadě.

Dotyková obrazovka vám umožňuje snadno aktualizovat vitální funkce, sledovat zákroky a monitorovat změny pomocí prstu nebo stylusu.

Spouštějte scénáře za pochodu, nebo nechte systém automatického ovládání řídit stav pacienta za vás.

eCPRTM – monitorujte metriku kvality KPR v reálném čase včetně frekvence a hloubky komprese, doby od zástavy srdce do poskytnutí KPR a nadměrné ventilace

Intuitivní knihovna scénářů vám pomáhá rychle najít a spustit správný scénář. Používejte naše scénáře, upravujte je, nebo si vytvářejte své vlastní.

V automatickém provozním módu životní funkce reagují na frekvenci podávání léčiv, objem, způsob podání, standardní dávku a předávkování a lékovou interakci.

 

Včetně nového balíčku SLE scénářů pro simulátor HAL
Nový balíček SLE scénářů vám poskytuje knihovnu scénářů připravených k použití a navržených pro maximalizaci efektivity výuky a přípravu studentů na setkání se skutečným klinickým pacientem.

Balíček obsahuje 10 SLE scénářů s příručkou pro plánování, přípravu a dokončení každého ze scénářů: 

 • Akutní anterolaterální infarkt myokardu
 • Akutní sepse spojená s diabetickým vředem
 • Fibrilace síní
 • Zhoršení CHOPN
 • Diabetická ketoacidóza
 • Předávkování opiáty
 • Plicní embolie
 • Sepse spojená se zápalem plic
 • Závažná sepse
 • Supraventrikulární tachykardie

 Obecné vlastnosti

 • Bezdrátový, plně responzivní i během transportu
 • Vnitřní akumulátor umožňuje až 6 hodin provozu bez potřeby připojení k elektrické síti

 Neurologické vlastnosti

 • Aktivní oči, programovatelná frekvence mrkání, velikost zornic a reakce zornic
 • Závažné nebo mírné záchvaty
 • Předem naprogramované hlasové reakce
 • Bezdrátový přenos hlasu; staňte se hlasem simulátoru HAL a poslouchejte reakce studentů

 Dýchací cesty

 • Orální a nazální intubace: ETT, LMA, KingLT, i-gel
 • Laryngospasmus, otok hltanu, otok jazyka
 • Detekce hloubky intubace
 • Chirurgické dýchací cesty: tracheostomie nebo jehlová koniotomie
 • Intubace hlavní větve
 • Zvuky horních cest dýchacích

 Dýchání

 • Spontánní dýchání a programovatelné vzorce
 • Ventilace je měřena a zaznamenávána do protokolu
 • Distenze žaludku při nadměrné ventilaci pomocí resuscitační masky s vakem
 • Vyberte nezávisle na sobě zvuky horní a dolní pravé a levé oblasti plic
 • Zdvih hrudníku během asistované ventilace
 • Tenzní pneumotorax a místa pro jehlovou dekompresi na obou stranách
 • Místa pro zavedení hrudní trubice na obou stranách v 5. mezižeberní oblasti

 Oběhový systém

 • Normální a abnormální zvuky srdce, frekvence a intenzity
 • 4svodové monitorování EKG za použití reálných zařízení; možnost také 12svodového EKG
  eCPR senzory; komprese hrudníku jsou měřeny a zaznamenávány do protokolu
 • Monitorujte saturaci kyslíku pomocí reálného oxymetru
 • Měřitelný krevní tlak se slyšitelnými Korotkoffovými zvuky
 • Viditelná cyanóza
 • Karotický, radiální, brachiální, femorální, popliteální a nožní puls na obou stranách
 • Místa pro nitrožilní přístup na obou stranách
 • Virtuální rozpoznávání léčiv jako volitelné příslušenství
 • Intraoseální přístup na holeni

 Ostatní vlastnosti

 • Zvuky střev ve 4 kvadrantech
 • Mužská katetrizace močových cest s návratem tekutiny

 

Volitelné příslušenství

Exhalace CO2
S3101.078
Reálná exhalace CO2. 10 programovatelných úrovní výdeje CO2. Toto příslušenství je nutné doobjednat už při původní objednávce celého simulátoru.

12svodové EKG
S3101.120
Nacvičujte interpretaci EKG a zvládání infarktu myokardu pomocí skutečného 12svodového vybavení. Vybírejte si rytmy z knihovny, navrhujte si své vlastní bod po bodu pomocí PQRST editoru křivek. Zlepšujte své schopnosti identifikovat, zvládat a určit prognózy infarktu myokardu. Pro zviditelnění infarktu myokardu na reálném 12svodovém EKG zobrazení jednoduše klikněte na 3D model srdce.

Systém pro automatické rozeznání virtuálního léčiva
S3101.400R
Systém pro rozeznání virtuálního léčiva v paži simulátoru.

GAUMARD Vitals lůžkový virtuální pacientský monitor
S3101.001.R2
GAUMARD Vitals lůžkový virtuální monitor. Včetně jedné GAUMARD licence k virtuálnímu pacientskému monitoru.

GAUMARD Vitals přenosný virtuální pacientský monitor
S3101.002
GAUMARD Vitals přenosný virtuální monitor. Včetně jedné GAUMARD licence k virtuálnímu pacientskému monitoru.

Končetiny s poraněním

 • Amputovaná noha – S3101.004
 • Amputovaná paže – S3101.005

Maskovací sady

 • Krizová – WK100
 • Popáleniny – WK105
 • Úrazy – WK110
 • Nehody – WK120

Modifikované defibrilační kabely

 • Philips – 30080373B
 • Physio LIFEPAK – 30080375B
 • Zoll – 30080374B