Topná hnízda a topné bloky

Laboratorní topná hnízda s plynulou regulací teploty. Elektrická topná hnízda umožňují ohřev obsahu skleněných varných baněk do teploty 220°C. Dostupná jsou pro různé objemy baněk. Topná hnízda najdou své uplatnění ve výzkumných centrech, ale i v běžných laboratořích.