Obecné základní pokusy

První krůčky s obecnými základními pokusy pro žáky základních a středních škol.
  • Pokusy nejsou pro žáky nebezpečné
  • Látky, ze kterých jsou vyrobené součásti sad, nejsou toxické
  • K práci se sadami není potřeba síťové napětí
  • Pokusy jsou snadné a pro žáky vhodné

Cílem je umožnit žákům seznámit se s vědami tak, že budou pozorovat základní jevy a všímat si jejich propojení s dalšími vědami, jako například u sérií pokusů věnujícím se Slunci, energii, fotosyntéze atd.

Postup navržený pro každý experiment lze snadno kontrolovat a jeho cílem je vzbudit u žáků zvědavost a zájem o další vývoj pokusu a obecně o další otázky spjaté s danou problematikou. Pokusy jsou snadné, ale ne povrchní. Pomáhají žákům porozumět tématům, která se zdají být po teoretické stránce složitá. Vysvětlení přírodních jevů by neměl provádět pouze učitel, ale měli by si ho vyzkoušet i studenti právě pomocí pokusů. Je třeba zdůraznit, že tyto sady jsou levné a zároveň velice efektivní.

Cena

Skladem