Testovací komory

Testovací komory umožňují v laboratorním prostředí vystavit materiálové vzorky různým teplotám a simulovat tak klimatické vlivy na vlastnosti a strukturu materiálů.  
 
Materiálové zkušební komory BINDER s nucenou cirkulací poskytují velni krátké doby sušení a obzvláště rychlé zahřívání - dokonce i při plném zaplnění komory. BINDER má řadu topných komor v různých verzích, které jsou přesně přizpůsobeny konkrétním požadavkům a úkolům.