MP1510 - Paže, předloktí a ruka

MP1510
MP1510_1
MP1510 - Paže, předloktí a ruka
Množstevní jednotka:ks
30.270,00 Kč
Cena bez DPH
36.626,70 Kč
Cena s DPH
Objednací číslo:
4003.MP1510
Získáte:
424 Bodů
  • Detailní popis

Tento vzorek horní končetiny zobrazuje vaskulární, nervovou a svalovou anatomii levé distální části paže, předloktí a ruky. V oblasti distální části paže a loketní jamky můžeme vidět uspořádání šlachy bicepsu, brachiální tepny a středního nervu od postranní části do středu. Aponeuróza bicepsu byla rozdělena pro odhalení jeho hlubokých struktur. Můžete vidět ulnární nerv, jak prochází za středovým epikondylem s ulnární vedlejší tepnou v jeho blízkosti. Povrchová větev radiálního nervu je viditelná v prostoru mezi brachioradiálním a brachiálním svalem (bříško druhého jmenovaného svalu bylo mírně postranně posunuto).

V předloktí lze snadno zpozorovat povrchové ohýbací svaly vycházející z běžného počátku flexoru (ze strany do středu - pronující sval oblý, radiální ohýbač zápěstí (FCR), povrchový ohýbač prstů (FDS) a vnitřní ohýbač zápěstí (FCU)). Tento model neobsahuje dlouhý sval dlaňový. Radiální tepnu a povrchovou větev radiálního nervu (vycházející na půli cesty do předloktí od zadní strany brachioradiálního svalu a šlachy) lze snadno rozeznat. Ulnární tepnu můžeme vidět v distální části předloktí a vychází zpod vnitřního ohýbače zápěstí.

Na zadní straně předloktí lze jasně rozpoznat natahovače. Mezi ně patří (od středu do strany) vnitřní natahovač zápěstí (ECU), malý natahovač prstů, musculus extensor digiti minimi, natahovač prstů a krátký zevní natahovač zápěstí (ECRB). Dlouhý zevní natahovač zápěstí (ECRL) můžeme vidět, jak vychází ze spodní části postranního suprakondylárního hřebenu. Dále je možné v distální části vidět dlouhý natahovač palce (APL) a krátký natahovač palce (EPB) vycházející z hluboké vrstvy do povrchové a obtáčející se kolem vřetenní kosti. Ty spolu s dlouhým natahovačem palce (EPL) (částečně skrytý) procházejí distálně pro dostání se do natahovače nebo dorzálního povrchu základny 1. metakarpálního, proximálního falangu a distálního falangu palce v tomto pořadí. Radiální jamka je vyobrazena s radiální tepnou v jejím dnu (obklopená tukem) a kožní větev radiálního nervu v jejím vrcholku. M. extensor retinaculum je jasně viditelný na hřbetu zápěstí a distálně od něho jsou viditelné šlachy natahovače ukazováku a krátkého zevního natahovače zápěstí a dlouhý zevní natahovač zápěstí vcházející do 2. a 3. záprstí.

Povrchová disekce na ruce odhaluje sval bříška palce a skupinu svalů ovládající pohyb malíčku, m. flexor retinaculum (kořen karpálního tunelu), dlouhé šlachy ruky, červovité svaly a povrchový dlaňový oblouk vycházející z ulnární tepny, která prochází do ruky po straně hráškové kosti nad retinaculum, spolu s povrchovou větví ulnárního nervu. Velký středový nerv můžeme vidět, jak prochází pod m. flexor retinaculum mezi radiálním ohýbačem zápěstí a šlachami povrchového ohýbače prstů. Prstní tepny a nervy lze jasně vidět v distální části paže, jak vstupují do prstů. Všimněte si obzvláště malé vracející se větve středového nervu jdoucí přes krátký ohýbač palce v blízkosti jeho počátku od retinacula. Natahovač v protažení je zobrazen na prostředníčku.