MP1900 - Chodidlo - struktura plosky

MP1900 - Chodidlo - struktura plosky

Objednací číslo: 4003.MP1900

34 315,60 Kč s DPH 28 360,00 Kč bez DPH

ks

Nákupem získáte 397 Bodů
Víc než nákup. Získáváte servis a odborné poradenství. Zeptejte se, které produkty a jejich kombinace doporučujeme přesně vám.

Tento 3D vytištěný model slouží k výuce anatomie pravého chodidla a distální nohy. Zahrnuje hluboké struktury plosky. V horní části modelu vidíme v řezu kost holenní, kost lýtkovou, mezikostní membránu a svalstvo. Na úrovni kotníku nalezneme dlouhé dorsální  šlachy a plantární flexory viditelné povrchně od kapsulárních a nadkapsulárních vazů. Zadní holenní tepna, žíly a nervus tibialis jsou viditelné, jak procházejí od dorzální nohy k plosce. Z boku můžeme pozorovat průběh svalů m. fibularis longus, m. fibularis brevis a m. fibularis tertius. Na hřbetu chodidla nalezneme přední holenní tepnu a fibulární nerv se vynořuje a táhne podél dlouhého natahovače palce, krátkého natahovače palce a krátkého natahovače prstů. Plantární aponeuróza a části povrchového a hlubokého svalstva byly odstraněny (m. flexor digitorum brevis, m. abductor hallucis, m. abductor digiti minimi, m. quadratus plantae) mezi patní kostí a základy metatarzu z důvodu zobrazení průběhu m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a šlachy m. fibularis longus. Počátky m. flexor hallucis brevis a m. flexor digiti minimi brevis jsou viditelné, protože mm. lumbricales pedis pocházejí ze šlach dlouhého ohýbače prstů m. flexor digitorum longus.

MP1900

MP1900 - Chodidlo - struktura plosky

34.315,60 Kč s DPH Pouze na objednání

ks