PERC Mentor Suite

 • Detailní popis

Vzhledem k tomu, že po platformě PERC Mentor Suite je často velká poptávka v různých odděleních a vzdělávacích programech, nebyla platforma navržena jen pro realistický nácvik, ale rovněž tak, aby byla přenosná a flexibilní díky vyměnitelným součástem.

Inovativní systém PERC Mentor Suite se skládá z punkční podložky anatomického modelu, ultrazvukové sondy, nástrojů k provedení zákroku (jehla a stříkačka), inovativního všezahrnujícího PC a dotykové obrazovky. Konfigurace je vylepšena bezdrátovou klávesnicí a myší pro snadný a pohodlný provoz. Součásti systému jsou umístěny na vozíku s kolečky, který lze převézt podle potřeby do jiné místnosti, nebo na jiné oddělení. Díky výškové stavitelnosti poskytuje vozík pohodlný nácvik všem uživatelům.

Unikátní design platformy PERC Mentor Suite je ideální pro simulační centra s omezeným prostorem, protože k nácviku mnoha postupů potřebujete pouze jeden systém. Anatomický model je integrovaný ve vložce, kterou lze snadno přichytit do stanice systému a změnit na jiný anatomický model při výměně modulů.

 

Anatomické punkční vložky

 • Torakocentéza ve vzpřímené pozici
 • Torakocentéza v pozici na zádech
 • Centrální žilní katétr
 • Perikardiocentéza
 

Punkční vložka se skládá z několika tkáňových vrstev a kostí. Vložka je odolná a lze ji použít pro stovky zavedení jehel.

 

PERC Mentor Suite knihovna modulů

Stále se rozšiřující knihovna modulů PERC Mentor Suite poskytuje nácvik perkutánních zákroků vedených pod ultrazvukem, který je nevržen tak, aby podpořil praktický nácvik mnoha specializovaných postupů. Každý modul má jednu nebo více určitých punkčních podložek, které lze snadno vyměnit a také určitou sondu a nástroje k provádění zákroku (jehla, aspirační stříkačka, drátek a další).

Knihovna modulů podporuje získávání a zlepšování dovedností pro nabytí sebevědomí a dosažení způsobilosti v oblasti různých technik a postupů perkutánních zákroků.

 

Modul pro zavedení centrálního žilního katétru

Zavedení centrálního žilního katétru je důležitá technika v oblasti péče o mnohé hospitalizované pacienty. Modul pro zavedení centrálního žilního katétru obsahuje praktické úlohy a klinické případy. Tím umožňuje studentům pochopit postupy, získávat dovednosti a manuální zručnost při zavedení centrálního žilního katétru vedeného pod ultrazvukem do vnitřní krční žíly, nebo podklíčkové žíly za pomocí ultrazvukových technik „in-plane“ a „out-of-plane“. Simulovaná procedura je doprovázena komplexními výukovými pomůckami.

Modul pomáhá získávat sebevědomí v krocích pro zavádění centrálního žilního katétru včetně ultrazvukového posouzení, výběru místa pro punkci, zavedení jehly, zavedení drátku a potvrzení zavedení v různých anatomických prostředích.

 

Cílové publikum

Intervenční radiologové, anesteziologové, cévní chirurgové, lékaři krizové péče a pohotovostní medicíny.

 

Vlastnosti modulu:

 • První virtuální simulace zavádění centrálního žilního katétru vedeného ultrazvukem na trhu
 • Živé trasování jehly a ultrazvukové sondy – zobrazujte pozici jehly a sondy na 3D anatomické mapě i na ultrazvukovém obrazu
 • Palpační punkční vložka s vrstvami, které poskytují taktilní odezvu během punkce
 • Procedurální úlohy umožňují zákrok vedený krok za krokem
 • Volitelné – fyzické zavedení drátu poskytuje realistický požitek z nácviku
 • Mnoho pacientských anatomií s odlišným průměrem a délkou vnitřní krční žíly / krkavice.
 • Simulované komplikace včetně arteriální punkce.
 • Vylepšená vzdělávací hodnota se samostatně vedenými úlohami, varováními před punkcí orgánu a vizuálními pomůckami, jako je 3D obraz jehly a indikátor naplnění stříkačky.
 • Vylepšený protokol výkonu a posouzení bezpečného provedení.
 

Modul pro torakocentézu

Modul pro torakocentézu obsahuje praktické úlohy a klinické případy zlepšující porozumění postupům, získávání dovedností a manuální zručnost celé ultrazvukem vedené torakocentézy včetně ultrazvukového vyhodnocení pleurální efuze, palpace žeber, zavedení jehly a aspirace tekutiny a pro diagnostické a terapeutické účely.

Procedurální úlohy vás krok za krokem provázejí ultrazvukem vedeným zavedením jehly. Klinické případy obsahují realistické scénáře s pleurální efuzí o různých velikostech, umístěních a stupních závažnosti. Student může nacvičovat případy buď ve vzpřímené pozici, nebo v pozici na zádech simulovaného pacienta.

Modul vám umožňuje nacvičovat a provázet vás postupně až ke způsobilosti od jednodušších případů s větší efuzí až po komplexní případy s menšími, nebo laločnatými efuzemi atd. Výukové pomůcky vám pomáhají při optimalizaci křivky učení a po dokončení každé úlohy nebo případu vám poskytují objektivní posouzení výkonu.

 

Vlastnosti modulu:

 • První virtuální simulace ultrazvukem vedené torakocentézy na trhu
 • Živé trasování jehly a ultrazvukové sondy – zobrazujte pozici jehly a sondy na 3D anatomické mapě i na ultrazvukovém obrazu
 • Simulace aspirace tekutiny v průběhu expanze plíce v reálném čase
 • Nácvik metod „in-plane“ a „out-of-plane“
 • Palpační punkční vložka s vrstvami, které poskytují taktilní odezvu během punkce
 • Vyměnitelné vložky pro simulaci vzpřímené pozice a pozice na zádech pacienta
 • Stupňovaný nácvik od nováčka po experta s různou velikostí pleurální efuze
 • Diverzifikované scénáře klinického případu a anatomie, jako je selhání plic/zdravé plíce, empyém, různé výšky membrány, dechová frekvence a další, s různými optimálními místy pro punkci (mezižeberní prostor).
 • Vylepšená vzdělávací hodnota se samostatně vedenými úlohami, varováními před punkcí orgánu a vizuálními pomůckami, jako je 3D obraz jehly.
 • Vylepšený protokol výkonu a posouzení bezpečného provedení.
 

Modul pro perikardiocentézu

Perikardiocentéza je nejběžnější terapeutický zákrok pro včasnou léčbu nebo diagnózu velkého symptomatického perikardiálního výpotku a srdeční tamponády. Echokardiografický doprovod značně vylepšil bezpečnost a proveditelnost perikardiocentézy a poskytl možnost výběru co nejlepšího anatomického přístupu.

Tento modul bude obsahovat procedurální úlohy a klinické případy pro nácvik ultrazvukem vedené perikardiocentézy doprovázené komplexními výukovými pomůckami. Student si bude moci vybrat z běžných přístupů (subxiphoidální, apikální, nebo parasternální) a nacvičovat klíčové procedurální kroky, jako je palpace, ultrazvukové vyšetření, punkce jehlou, zavedení drátku/katétru a potvrzení zavedení a také aspiraci tekutiny.

 

Cílové publikum

Kardiologové, intervenční kardiologové, intervenční radiologové, lékaři krizové péče a pohotovostní medicíny

 

Vlastnosti modelu:

 • První virtuální simulace ultrazvukem vedené perikardiocentézy na trhu
 • Živé trasování jehly a ultrazvukové sondy – zobrazujte pozici jehly a sondy na 3D anatomické mapě i na ultrazvukovém obrazu
 • Palpační punkční vložka se žebry a chrupavkou, která poskytuje taktilní odezvu během punkce
 • Samostatně krok za krokem vedené procedurální úlohy pro nácvik subxiphoidálního a parasternálního přístupu
 • Anatomické změny jater, žaludku a osrdečníku
 • Různá optimální místa pro punkci
 • Simulace aspirace tekutiny, roztažení srdce a měření objemu v reálném čase
 • Klinické variace: malá/střední/velká efuze/tamponáda osrdečníku
 • Komplikace, jako je pneumotorax po punkci plíce
 • Vylepšená vzdělávací hodnota včetně varování před punkcí orgánu a vizuálních pomůcek, jako je 3D obraz jehly a indikátor naplnění stříkačky
 • Vylepšený protokol výkonu a posouzení bezpečného provedení.