S2220 - novorozenec Super Tory

Simulátor novorozence Super Tory S2220
Super Tory je první simulátor novorozence vyvinutý tak, aby splňoval výzvy odborné přípravy neonatální péče v reálném prostředí. Aktivní pohyb, skutečná podpora ventilátoru, skutečná kontrola pacienta ...
Simulátor je připraven pro komunikaci s OMNI 2.
Zvládání krizových stavů - filtr:Figurína dítěte
Popis:Pro nácvik neonatální péče
Množstevní jednotka:ks
Objednací číslo:
4108.S2220
 • Detailní popis
tory-5
Věk: plně donošený novorozenec
Hmotnost: cca 3,6 kg
Výška: cca 53 cm

 • Bezdrátový a bez potřeby napájecího kabelu; plně responzivní během transportu
 • Bezdrátové ovládání do vzdálenosti až 30 m
 • Vnitřní nabíjitelná baterie vydrží napájet simulátor až 8 hodin bez nutnosti připojení do elektrické sítě
 • Jemná a pružná kůže po celém těle s trupem a klouby končetin bez viditelných spojů
 • Programovatelné pohyby: mrkání, otevírání a zavírání úst, ohýbání a natahování rukou a nohou
 • Realistické kloubní spojení: krk, ramena, lokty, kyčle a kolena
 • Pronace a supinace předloktí
 • Realistická pupeční šňůra a pupík po jejím odstranění
 • Hmatatelná důležitá kostní místa
 • Velice tichý provoz
 • Schopnost bezdrátového spojení mezi NOELLE plodem a novorozencem
 • Tablet s předem instalovaným softwarem UNI
 • Připraven pro komunikaci s OMNI 2
Simulátor novorozence - S2220 Super Tory

Neurologické vlastnosti

 • Brek/vzlykání s viditelným pohybem úst
 • Mrkající oči
 • Záchvaty/křeče
 • Programovatelný svalový tonus: aktivní, snížený a ochablý

Dýchací cesty

 • Anatomicky přesná ústní dutina a dýchací cesty
 • Nazotracheální a orotracheální intubace (ETT, laryngální dýchací cesty)
 • Záklon hlavy, zvednutí brady, tah čelisti
 • Podporuje intubaci jícnu
 • Zavedení trubice NG/OG
 • Podpora ventilace pomocí resuscitační masky
 • Hyperextenze krku a obstrukce dýchacích cest při ohybu se záznamem událostí
 • Detekce hloubky intubace a software se zaznamenáváním událostí
SuperTory-dychani

Dýchání

 • Spontánní dýchání
 • Různá míra respirace a poměry nádechu a výdechu
 • Programovatelné jednostranné zvedání a klesání hrudníku
 • Jednostranné zvuky plic synchronizované s mírou respirace
 • Programovatelné retrakce, kolísavé dýchání
 • Podpora mechanické ventilace
  • - A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
  • - podpora PEEP (až 20 cm H20)
  • - Dynamické ovládání dýchacích cest a plic
  • - Různá plicní harmonie
  • - Oboustranný odpor průdušek
 • Programovatelné respirační úsilí pro odstavení/uvolnění
 • Jednostranné zvedání hrudníku při intubaci pravé hlavní větve (automatická detekce a zaznamenání)
 • Odezva při ventilaci v reálném čase
 • Podpažní místo pro pneumotorax na obou stranách podporuje dekompresi jehlou a zavedení hrudní trubice
 • Místa pro pneumotorax obsahují hmatatelná důležitá kostní místa, realistickou kůži pro řezání a šití, krvácení, hmatatelný pleurální výběžek a odsávání tekutiny
 • Viditelné zvedání hrudníku při ventilaci pomocí resuscitační masky
 • Podpora EtCO2 monitorování pomocí reálných senzorů a monitorovacích zařízení
Simulátor novorozence Super Tory

Srdeční vlastnosti

 • Obsahuje srozumitelnou knihovnu EKG rytmů s volitelnými variacemi tepu
 • Podporuje monitorování EKG pomocí reálných zařízení
 • Podporuje respirační monitorování odvozené z EKG (EDR)
 • eCPRTM záznam kvality v reálném čase
  • - Čas do KPR
  • - Hloubka/míra komprese
  • - Přerušení při kompresi
  • - Míra ventilace
  • - Nadměrná ventilace
  • - Smart KPR hlas trenéra
 • Snímač hloubky komprese
 • Defibrilace, kardioverze a stimulace pomocí reálných zařízení a energie
 • Při efektivní kompresi hrudníku je možné nahmatat femorální tep a je pozorovatelná EKG aktivita
 • Zdravé a abnormální zvuky srdce
 • Podporuje virtuální stimulaci a defibrilaci
SuperTory-tablet

Oběhový systém

 • Viditelná cyanóza, nažloutlost, bledost a červenost o různých intenzitách
 • Podporuje manuální stanovení času kapilárního plnění na levém chodidle (automatická detekce a zaznamenání)
 • Programovatelná fontanela: stlačená, normální a vyboulená
 • Hmatatelný tep: brachiální, femorální a umbilikální
 • Detekce a záznam nahmatání tepu
 • Tep závislý na tlaku krve
 • Podporuje měření krevního tlaku pomocí reálného zařízení s manžetou
 • Slyšitelné Korotkoffovy zvuky
 • Preduktální (pravá ruka) a postduktální (pravé chodidlo) monitorování SpO2 pomocí reálných zařízení
Hmatatelná fontanela
SuperTory
SuperTory-thumb4

Cévní přístup

 • Nitrožilní kanylace: bolusová injekce, infuze a odběr vzorku
  • - ruka
  • - kůže na hlavě
  • - pupek
 • Pupeční katetrizace (UVC/UAC) nepřetržitá infuze a odběr vzorků
 • Oboustranná intraoseální holenní infuze
SuperTory
SuperTory-obr.3
SuperTory-obr.4

Gastrointestinální vlastnosti

 • Programovatelné nadýmání břicha
 • Katetrizace močových cest
 • Normální a abnormální zvuky střev

Obsah balení

 • Super Tory
 • Tablet se softwarem UNI
 • Licence pro UNI
 • Licence pro automatický mód
 • Knihovna předem naprogramovaných scénářů
 • RF komunikační modul
 • Nabíječka
 • Adaptér pro defibrilaci
 • Náhradní spodní části paží pro nitrožilní přístup
 • Plnící sady - měch se simulovanou močí a zásobník na simulovanou krev
 • Vložky pro IV přístup na kůži hlavy
 • Pupeční šňůry
 • Pupek po odstranění pupeční šňůry
 • Lékařská páska
 • CO2 adaptér
 • Kufřík