SUPER TORY S2220 Bezdrátový simulátor novorozence

SUPER TORY S2220 Bezdrátový simulátor novorozence

Objednací číslo: 4108.S2220
Super Tory je první simulátor novorozence vyvinutý tak, aby splňoval výzvy odborné přípravy neonatální péče v reálném prostředí. Aktivní pohyb, skutečná podpora ventilátoru, skutečná kontrola pacienta ...
Simulátor je připraven pro komunikaci s OMNI 2.
Více o výrobku

Produkt je na objednávku, napište nám na info@helago-cz.cz nebo vyplňte formulář.

Víc než nákup. Získáváte servis a odborné poradenství. Zeptejte se, které produkty a jejich kombinace doporučujeme přesně vám.

 • Programovatelný pohyb úst, očí a končetin
 • Dynamická poddajnost plic s možností použití reálného zařízení pro ventilaci
 • Možnost použití reálného pacientského monitoru: preduktální a postduktální SpO2, EKG, kapnografie, NIBP, kardiostimulace a defibrilace
 • Infuze a odběr vzorků: kůže hlavy, ruka, pupek (UVC/UAC) a intraoseální přístup
 • Bezdrátový a bez potřeby externích napojení, výdrž baterie až 8 hodin

Aktivní pohyb končetin, možnost použití reálného zařízení pro ventilaci, reálné monitorování
Toto jsou jen některé z inovativních vlastností, které umožňují simulátoru SUPER TORY simulovat komplexní patologie a reagovat na zákroky tak, jako byste pracovali s reálným pacientem.

 • Plně donošený novorozenec: 3,6 kg, 53 cm
 • Bezdrátový a bez externích napojení: až 8 hodin provozu na baterii
 • Pláč a další zvuky novorozence
 • Programovatelný pohyb
  • Frekvence mrkání, otevření/zavření očí
  • Ústa: dýchavičnost a svírání
  • Flexe a extenze paže, nohy a zápěstí
  • Záchvaty: jedna končetina, oboustranné, nebo pohyb celého těla
 • Dynamická poddajnost plic
 • Zvuky srdce a plic a hmatatelné pulzy
 • Včetně 10 SLE scénářů

UNI interface na tabletu Microsoft Surface

Cyanóza, žloutenka, růžová a bledá kůže
Pulzy: na fontanele, brachiální, na pupečníku a femorální
Resuscitace a stabilizace novorozence
Možnost použití reálného mechanického ventilátoru a pacientského monitoru
Interní a externí transport během krizových situací

2.jpg 

Realistické scénáře pro resuscitaci a stabilizaci novorozence

SUPER TORY představuje novou úroveň anatomické a fyziologické věrohodnosti, která umožňuje účastníkům nacvičovat algoritmy pokročilé úrovně bez snižování nároků na techniku nebo klinické předpisy.

 • Anatomicky přesná ústní dutina a dýchací cesty
 • Detekce hloubky intubace a hyperextenze a flexe krku
 • Při hodnotách průtoku vzduchu, PIP a PEEP doporučených směrnicemi můžete pozorovat zdvih hrudníku
 • Monitorování SpO2 a EtCO2 pomocí reálných senzorů
 • eCPRTM odezva a protokol záznamu kvality KPR v reálném čase
  • Hloubka, frekvence a doba přerušení kompresí
  • Frekvence a doba trvání ventilací
  • Chytrý KPR hlasový kouč
  • Shrnutí protokolu výkonu
 • Provádějte defibrilaci, kardioverzi a kardiostimulaci pomocí reálných zařízení a energie
 • Několik vaskulárních přístupových míst

3.jpg

Nitrožilní přístup na ruce a kůži hlavy, intraoseální přístup v holeni
Kontinuální UAC/UVC infuze
Preduktální a postduktální SpO2

Nacvičujte předávání a transport v reálném prostředí

Transport, předávání, evakuační nácvik na jednotce intenzivní péče pro novorozence a další. SUPER TORY zůstává plně funkční během převozu díky extra dlouhé výdrží baterie a osvědčené bezdrátové technologii.

 • Bezdrátové ovládání
 • Vnitřní akumulátor umožňuje až 8 hodin provozu bez potřeby napájení ze sítě

Velký krok v simulaci na jednotce intenzivní péče pro novorozence. Podpora použití reálného zařízení pro ventilaci. A další skvělé vlastnosti.

Průlomový design respiračního systému simulátoru SUPER TORY reaguje na podporu mechanickou ventilací přesně jako reálný novorozenec, přičemž je možné nastavovat funkci plic za pochodu. Pro snížení poddajnosti plic jednoduše klikněte na příslušný ovládací prvek simulátoru UNI a pozorujte změny od jednostranného zdvihu hrudníku viditelného při velmi nízké hodnotě 15 cmH20, po vysoký zpětný ráz spojený s tuhými plícemi. Tyto pokročilé vlastnosti umožňují simulovat napravení respiračních onemocnění pomocí léčby, odstavení a rehabilitace s nejvyšším stupněm fyziologické přesnosti.

 • Mezi podporované módy patří: ACV, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
 • Programovatelné dýchací vzorce, retrakce, kolísavé dýchání a distenze břicha
 • Podpora terapeutických úrovní PEEP
 • Programovatelné dýchací cesty a funkce plic
 • Dynamická poddajnost plic
  • Odpor průdušek na obou stranách
  • Namáhavé dýchání spouští během odstavení ventilátor

Propadlá, vyboulená a normální fontanela
Test kapilárního návratu
Programovatelné retrakce, kolísavé dýchání
Místa pro pneumotorax na obou stranách

4.jpg

Trénujte s reálnými pacientskými monitory a senzory

Simulátor SUPER TORY byl vyvinut pro nácvik v klinickém prostředí. Možnost používání reálných pacientských monitorů umožňuje účastníkům nácviku nastavit a provozovat reálná zařízení, interpretovat data v reálném čase a postupovat podle protokolů, jako při skutečných situacích.

 • Monitorování EKG
 • Monitorování dýchání odvozené z EKG
 • Preduktální a postduktální monitorování SpO2
 • Oscilometrické NIBP
 • Skutečná kardiostimulace a defibrilace
 • Kapnografie

SUPER TORY obsahuje chirurgická podpažní místa v midaxilární linii na obou stranách pro nácvik jehlové dekomprese a zavedení hrudní trubice.

 • Hmatatelná kostní orientační místa
 • Realistická kůže umožňuje řezání a šití
 • Tato místa při řezu krvácení a při zavedení trubice vypouštějí tekutinu

Software UNI nabízí všechny nástroje pro poskytnutí silného simulačního zážitku v jednom intuitivním rozhraní.

UNI obsahuje dotykem ovládané prvky pro automatizaci úloh, odezvu v reálném čase a nástroje pro automatický záznam dat navržené pro plynulou práci i během nejkomplexnějších scénářů.

Včetně SUPER TORY SLE scénářů

Nové SUPER TORY SLE scénáře z oblasti péče o novorozence vám poskytují knihovnu připravených scénářů navržených tak, aby vám umožnili co nejlépe připravit vaše studenty na setkání se skutečným pacientem.
Balíček obsahuje 10 SLE scénářů s uživatelskou příručkou pro plánování, přípravu a provádění každého ze scénářů:

 • Syndrom akutní dechové tísně
 • Bronchopulmonální dysplazie s plicní hypertenzí
 • Brániční kýla
 • Novorozenecký abstinenční syndrom
 • Sepse s časným nástupem
 • Hyperbilirubinemie
 • Sepse s pozdním nástupem
 • Pupeční šňůra omotaná kolem krku
 • Zánět plic
 • Dystokie ramének

5.jpg

Předem nakonfigurovaný a připravený k použití

Balíček simulátoru SUPER TORY obsahuje výkonný tablet s předinstalovaným intuitivním UNI softwarem pro ovládání simulátoru.

Optimalizovaný pro ovládání za pochodu

Interface s dotykovým displejem UNI vám umožňuje rychle a snadno nastavovat parametry životních funkcí.

Monitor s 3D vizualizací pacienta

Toto 3D zobrazení pacienta v reálném čase vám zajišťuje, že nikdy během simulace neztratíte přehled o interakci poskytovatele péče a pacienta.

Automatický provozní mód

UNI vypočítává fyziologické reakce na aktivitu uživatele, farmakologické zákroky a kardiopulmonální případy a tím zvyšuje důvěryhodnost simulátoru a snižuje potřebu zásahu uživatele.

Designér scénářů

Vytvářejte si snadno a rychle vlastní scénáře a sdílejte je s ostatními uživateli UNI.

eCPRTM

Monitorujte frekvenci a hloubku komprese, dobu mezi srdeční zástavou a poskytnutím KPR, frekvenci ventilace a nadměrnou ventilaci. Chytrý trenér obsahuje hlasové nápovědy a poskytuje protokol výkonu.

Designér pracovního protokolu

Vytvářejte a sdílejte simulované diagnostické pracovní výsledky pro zlepšení věrohodnosti případu a začlenění účastníka nácviku.

Designér dotazníku

Mějte pod kontrolou pokrok pomocí snadného vytvoření kontrolních seznamů pro sledování cílů účastníka nácviku a pro získání zpětné vazby po simulaci.

Záznam a protokol událostí označených časovým údajem

Automatický záznam událostí a interakcí vám pokaždé zajišťuje zaznamenání důležitých událostí, takže se neustále můžete soustředit na aktivitu.

Sledování aktivit poskytovatele péče

Interaktivní panel „Aktivity poskytovatele péče" vám umožňuje pečlivě sledovat aktivity týmu a jednotlivců pro vytvoření komplexního protokolu po dokončení simulace.

Zobrazení opakovaného záznamu UNI

Vestavěný záznamník nahrává obrazovku UNI jako data, která umožňují vašemu týmu opětovně prohlížet simulaci.

Žádné roční poplatky za licenci softwaru

Společnost GAUMARD se zavazuje k poskytnutí nejlepší hodnoty, přičemž se snaží udržovat vaše provozní náklady nízké.

Aktualizace softwaru zdarma

Mějte vždy aktuální software a využívejte všechny nejnovější vlastnosti bez dalších poplatků.

Obecné vlastnosti

 • Věk: plně donošený novorozenec
 • Hmotnost: 3,6 kg, výška 53 cm
 • Bezdrátový: plně responzivní během převozu, s dosahem až 30 m
 • Vnitřní akumulátor poskytuje až 8 hodin provozu bez nutnosti připojení k elektrické síti
 • Hladká a pružná kůže na celém těle s bezešvým trupem a klouby končetin
 • Programovatelné pohyby: mrkání, otevírání a zavírání úst, flexe a extenze paží a nohou
 • Realistický pohyb v kloubech: krk, ramena, lokty, kyčle a kolena
 • Pronace a supinace předloktí
 • Realistická pupeční šňůra a pupek po jejím odstranění
 • Mužské a ženské vyměnitelné pohlavní orgány
 • Hmatatelná kostní orientační místa
 • Téměř tichý provoz
 • Schopnost bezdrátového spojení s NOELLE plodem-novorozencem
 • Tablet s předinstalovaným UNI softwarem
 • Pohyb úst
 • Mrkání
 • Záchvaty / křeče
 • Programovatelný svalový tonus: aktivní, snížený a ochablý
 

Dýchací cesty

 • Anatomicky přesná ústní dutina a dýchací cesty
 • Nazotracheální a orotracheální intubace (ETT, dýchací cesty v oblasti hrtanu)
 • Záklon hlavy, zdvih brady, předsun čelisti
 • Podpora intubace jícnu
 • NG/OG zavedení trubice
 • Možnost ventilace pomocí resuscitační masky s vakem
 • Obstrukce dýchacích cest způsobená hyperextenzí a flexí krku se záznamem událostí do protokolu
 • Detekce hloubky intubace a softwarový záznam událostí

Dýchání

 • Spontánní dýchání
 • Variabilní respirační frekvence a poměry výdechu a nádechu
 • Programovatelný jednostranný zdvih a pokles hrudníku
 • Zvuky plic synchronizovány s dechovou frekvencí
 • Programovatelné retrakce, kolísavé dýchání
 • Podpora mechanické ventilace
  • A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
  • Podpora PEEP (až 20 cmH20)
  • Dynamické ovládání dýchacích cest a plic
  • Variabilní poddajnost plic
  • Odpor průdušek na obou stranách
 • Programovatelné dechové úsilí
 • Jednostranný zdvih hrudníku při intubaci pravé větve (automatická detekce a záznam)
 • Odezva na ventilace v reálném čase
 • Podpažní místa ve středové linii na obou stranách pro pneumotorax s podporou dekomprese jehlou a zavedení hrudní trubice
 • Místa pro pneumotorax obsahují hmatatelné kostní orientační body, realistickou kůži pro řezání a šití, krvácení a drenáž tekutin
 • Viditelný zdvih hrudníku při ventilaci pomocí resuscitační masky s vakem
 • Podpora monitorování EtCO2 pomocí reálných senzorů a monitorovacích zařízení

Srdce

 • Obsahuje komplexní knihovnu EKG rytmů s volitelnými změnami tepové frekvence
 • Podpora monitorování EKG pomocí reálných zařízení
 • Podpora monitorování dýchání odvozeného od EKG (EDR)
 • eCPRTM odezva a záznam kvality KPR v reálném čase
  • Čas do KPR, hloubka a frekvence kompresí, komprese, přerušení, frekvence ventilací, chytrý hlasový KPR kouč
 • Provádějte defibrilaci, kardioverzi a kardiostimulaci pomocí reálných zařízení a skutečné energie
 • Při efektivních kompresích hrudníku dojde k vytvoření hmatatelného femorálního pulzu a EKG aktivitě
 • Zdravé a abnormální zvuky srdce
 • Podpora virtuální kardiostimulace a defibrilace

Oběhový systém

 • Viditelná cyanóza, žloutenka, bledost a zarudlost s různými intenzitami
 • Podpora manuálního časového testu kapilárního návratu na levém chodidle (automatická detekce a záznam
 • Programovatelná fontanela: propadlá, normální a vypouklá
 • Hmatatelné pulzy: brachiální, femorální a pupeční
 • Detekce a záznam palpace pulzu
 • Pulzy závislé na krevním tlaku
 • Podpora monitorování krevního tlaku pomocí reálné NIBP manžety
 • Slyšitelné Korotkoffovy zvuky
 • Preduktální a postduktální monitorování SpO2 pomocí reálných zařízení
 

Vaskulární přístup

 • Nitrožilní kanyla: bolus, infuze a odběr vzorku
 • Na ruce, pokožce hlavy a pupku
 • Katetrizace pupku (UVC/UAC): kontinuální žilní infuze a odběr vzorků
 • Intraoseální holenní infuze na obou stranách

Gastrointestinální vlastnosti

 • Brániční kýla
 • Programovatelná břišní distenze
 • Katetrizace močových cest s návratem tekutiny
 • Normální a abnormální zvuky střev

 

Obsah balení

 • SUPER TORY,
 • tablet s předinstalovanou licencí UNI,
 • automatický licenční mód,
 • balíček s výukovým softwarem pro SLE scénáře v oblasti péče o novorozence,
 • RF modul,
 • nabíječka na baterii,
 • defibrilační adaptér,
 • náhradní spodní část paže pro nácvik nitrožilních technik,
 • vložky pro simulaci místa na kůži hlavy pro nácvik nitrožilních technik,
 • vložky pro simulaci míst pro nácvik intraoseálních technik – vyměnitelné části končetin
 • vložky pro nácvik pneumotoraxu,
 • pupeční šňůry,
 • pupek po odstranění pupeční šňůry,
 • manžeta pro měření tlaku krve
 • CO2 adaptér
 • přenosný kufřík
 • návod v češtině
 

+ VIRTUÁLNÍ PACIENTSKÝ MONITOR
GAUMARD Vitals lůžkový virtuální pacientský monitor. Simuluje přes 20 dynamických číselných parametrů a křivek. Přizpůsobitelný interface.

Vlastnosti:

 • obsahuje zvukové signalizace a nastavení jejich limitů.
 • umožňuje zobrazení fiktivních skenů (CT, RTG), laboratorních výsledků a ultrazvukových vyšetření.
 • dotykový monitor o velikosti 18“.
Simulátor novorozence Super Tory S2220

SUPER TORY S2220 Bezdrátový simulátor novorozence