S3004 - HAL pediatrický simulátor jednoletého chlapce

Zvládání krizových stavů - filtr:Figurína dítěte
Množstevní jednotka:ks
Objednací číslo:
4108.S3004
 • Detailní popis
 • Bez potřeby externích připojení a bezdrátová komunikace
 • Plně responzivní i během přenášení
 • Modelování a vývojové tendence
 • Komplexní odezva na výkon

Seznamte se s pediatrickým simulátorem HAL, vysoce věrohodný simulátor ve velikosti batolete.

Pediatrický simulátor HAL je velmi věrohodný pacientský simulátor ročního dítěte obzvláště vyvinutý tak, aby splňoval potřeby nácvikových programů pediatrické péče. Pediatrický simulátor HAL pomůže vašemu týmu nacvičovat a zlepšovat týmovou spolupráci a péči o pacienta skrze nácvik založený na simulaci.

Bezdrátový

Přechody mezi fyziologickými stavy jsou ovládané příkazy z bezdrátového PC.

Aktivní oči

Oči simulátoru se schopností mrkání a s fotosenzitivními zornicemi. Dilataci zornic, reaktivitu a frekvenci mrkání může ovládat instruktor, nebo mohou být automatické.

Provádějte defibrilaci, kardioverzi a kardiostimulaci

Vodivá místa na kůži simulátoru umožňují používat reálná zařízení pro monitorování EKG, kardiostimulaci, kardioverzi a defibrilaci za použití skutečné energie.

Dýchací cesty a dýchání

Vylepšené dýchací cesty umožňují lepší vizualizaci hlasivek a snadnou intubaci.

Intraoseální přístup

Systém pro intraoseální infuze a injekce s realistickými holenními kostmi.

Cyanóza

Barva a vitální funkce reagují na hypoxické příhody a zákroky.

Software UNI pro ovládání simulátoru

Používejte vlastní scénáře, upravujte je, nebo si rychle vytvářejte vlastní
Měňte fyziologické stavy v průběhu simulace pomocí bezdrátového ovládání
Změny stavu a provedená aktivita jsou označeny časovým údajem a zaznamenány do protokolu
Spojujte položky palety pro sestavení lineárního nebo rozvětveného scénáře
Senzory sledují zákroky a změny stavu pediatrického simulátoru
Možnost vytváření laboratorních testů a výsledků
Stavový panel na levém kraji okna „GUI" zobrazuje vitální funkce a jiné detaily
Získejte odezvu v reálném čase na kvalitu kompresí a ventilací

Včetně nového balíčku SLE scénářů

Nový balíček SLE scénářů pro pediatrický simulátor HAL vám poskytuje knihovnu scénářů připravených k použití, které vám pomáhají maximalizovat efektivitu výuky a připravit tak studenty na setkání se skutečným klinickým pacientem. Balíček obsahuje 10 SLE scénářů s průvodcem pro plánování, přípravu a provedení každého ze scénářů.

 1. Zánět slepého střeva
 2. Akutní lymfocytární leukémie (ALL)
 3. Otrava organofosfáty
 4. Pooperační péče po srdeční transplantaci
 5. Respirační syncytiální virus (RSV)
 6. Zvládání záchvatu
 7. Sepse
 8. Status asthmaticus
 9. Trauma
 10. Trauma spojené s týráním dětí

Obecné vlastnosti

 • Velikost 1letého dítěte
 • Podpora běžných pacientských poloh, včetně sedu či lehu na zádech
 • Rozsah pohybu kloubů
 • Bezdrátový a bez potřeby externích připojení, plně responzivní během transportu
 • Vnitřní akumulátor poskytuje až 3 hodiny provozu bez potřeby síťového napájení
 • Dostupný ve třech odstínech kůže
 • Programovatelná frekvence mrkání
 • Aktivní reakce zornic na světlo
 • Záchvaty s volitelnou intenzitou

Dýchací cesty

 • Možnost bezdrátového hlasového přenosu
 • Přes 50 předem nahraných hlasových reakcí
 • Anatomicky přesná ústní dutina a dýchací cesty
 • Zvuky dýchacích cest
 • Orální a nazální endotracheální intubace
 • Podpora zavedení NG/OG trubice – bez použití tekutin
 • Otok jazyka
 • Místa pro nácvik ošetřování tracheostomie; tracheální odsávání – bez použití tekutin
 • Detekce a záznam hloubky tracheální intubace

Dýchání

 • Viditelný zdvih hrudníku při ventilaci pozitivním tlakem
 • Ventilace jsou měřeny a zaznamenávány v reálném čase
 • Spontánní dýchání s volitelnými vzorci dýchání
 • Programovatelná dechová frekvence a poměr nádechu a výdechu
 • Programovatelný jednostranný zdvih a pokles hrudníku
 • Možnost reálné exhalace CO2
 • Volitelné normální a abnormální zvuky plic
 • Jednostranný zdvih hrudníku při intubaci pravé větve

Oběhový systém

 • eCPRTM nácvik a monitorování KPR v reálném čase
 • Komprese hrudníku vytvářejí hmatatelný puls
 • Programovatelná tepová frekvence a zdravé a abnormální zvuky srdce
 • Včetně komplexní knihovny EKG rytmů s volitelnými změnami tepu
 • Podpora monitorování EKG pomocí reálných zařízení
 • Defibrilace, kardioverze a kardiostimulace za použití reálných zařízení a skutečné energie
 • Centrální cyanóza s různými intenzitami
 • Hmatatelný puls na obou stranách (automatický): karotický, brachiální, radiální a femorální puls
 • Měření krevního tlaku pomocí auskultace za použití sfygmomanometru
 • Realistické Korotkoffovy zvuky
 • Nitrožilní přístup na obou stranách: bolus, infuze a odběr vzorku
 • Intraoseální přístup na proximální části holeně

Ostatní vlastnosti

 • Volitelné normální a abnormální zvuky srdce
 • Katetrizace močových cest s návratem tekutiny
 • Vyměnitelné mužské a ženské genitálie

Volitelné příslušenství

GAUMARD VitalsTM
Lůžkový virtuální monitor
S3004.001.R2
GAUMARD VitalsTM lůžkový virtuální pacientský monitor. Simuluje přes 20 dynamických číselných parametrů a křivek. Přizpůsobitelný interface.

GAUMARD VitalsTM přenosný virtuální monitor
S3004.002
Přenosný GAUMARD VitalsTM virtuální pacientský monitor. Simuluje přes 20 dynamických číselných parametrů a křivek. Přizpůsobitelný interface.

Bezdrátový hlasový přenos
S3004.300
Přidávejte předem naprogramovaný pláč, nebo se staňte hlasem simulátoru a simulovaná interakce pacienta a lékaře bude ještě realističtější.

UNI licence k automatickému módu
S3004.600
Včetně knihovny léčiv. Když je použit medikament, vitální funkce se v reálném čase změní. Tato funkce skvěle napodobuje reálné klinické situace.

Regulátor exhalace CO2
S3004.178
Reálné a měřitelné EtCO2 s 10 programovatelnými úrovněmi výdeje CO2.