S3005 - HAL pediatrický simulátor pětiletého chlapce

S3005 - HAL pediatrický simulátor pětiletého chlapce

Objednací číslo: 4108.S3005

Produkt je na objednávku, napište nám na info@helago-cz.cz nebo vyplňte formulář.

Víc než nákup. Získáváte servis a odborné poradenství. Zeptejte se, které produkty a jejich kombinace doporučujeme přesně vám.

 • Simulation Made Easy®
 • Osvědčená technologie HAL
 • Bez potřeby externích připojení a bezdrátová komunikace
 • Plně responzivní během transportu
 • Ovládání za pochodu nebo na základě scénáře
 • Obsahuje balíček SLE scénářů k pediatrickému simulátoru HAL

Poskytněte svým studentům velmi kvalitní pediatrický nácvik založený na simulaci s pediatrickým simulátorem HAL.


Od ošetřovatelství až po akutní péči. Pediatrický simulátor HAL vám umožňuje trénovat týmovou spolupráci a dovednosti v oblasti péče o pacienta skrze praktická cvičení. Pediatrický HAL je bezdrátový a bez potřeby externích připojení a zůstává plně funkční i během převozu či přemisťování.

Realistické dýchací cesty

Umožňuje orální a nazální endotracheální intubaci a obsahuje oblast pro tracheostomii pro pečovatelské úkony.

Dýchací cesty a dýchání

Programovatelný zdvih hrudníku a dechové vzorce

Reakce na KPR v reálném čase

Realistický zpětný ráz hrudníku, viditelný zdvih hrudníku s PPV a variabilní centrální cyanóza.

Intraoseální přístup

Systém pro intraoseální infuze a injekce s realistickými holenními kostmi.

Možnost používání reálných monitorů

Monitorujte krevní tlak a EKG. Provádějte kardiostimulaci a defibrilaci pomocí skutečné energie.

Nitrožilní přístup

Je možný odběr vzorku, infuze a bolus.

 • Používejte naše předem naprogramované scénáře navržené lékařskými profesionály. Upravujte je, nebo si rychle vytvářejte své vlastní
 • Použijte naši knihovnu předprogramovaných fyziologických stavů, upravujte je, nebo specifikujte stav simulátoru pomocí softwaru
 • Uložte každý fyziologický stav na vlastní paletu stavů
 • Ovládejte simulátor pomocí bezdrátového PC a simulujte náhlé život ohrožující situace a sledujte aktivitu poskytovatelů péče

Včetně nového balíčku SLE scénářů

Nový balíček SLE scénářů pro pediatrický simulátor HAL vám poskytuje knihovnu scénářů připravených k použití, které vám pomáhají maximalizovat efektivitu výuky a připravit tak studenty na setkání se skutečným klinickým pacientem. Balíček obsahuje 10 SLE scénářů s průvodcem pro plánování, přípravu a provedení každého ze scénářů.

 1. Akutní lymfocytární leukémie (ALL)
 2. Zánět slepého střeva
 3. Pooperační péče po srdeční transplantaci
 4. Potenciální otrava organofosfáty
 5. Respirační syncytiální virus (RSV)
 6. Sepse ve věku šesti let
 7. Zvládání záchvatu
 8. Status asthmaticus
 9. Trauma spojené s týráním dětí
 10. Pětileté dítě s traumatem
 • Vyberte si fyziologický stav simulátoru z palety a kombinací stavů vytvářejte scénáře
 • Nastavte čas pro spouštění každého ze stavů
 • Začleňte do scénáře časové prodlevy mezi stavy, nebo nastavte plynulé přechody
 • Když je tato funkce aktivována, stav pediatrického simulátoru HAL se bude měnit z jednoho na další
 • Použijte stylus na dotykovou obrazovku pro větvení možností různých stavů, aby bylo možné nastavit variantu, pokud by tým udělal v léčbě chybu, aniž by došlo k přerušení scénáře
 • Použijte obsáhlou knihovnu hlasových reakcí, které můžete kombinovat pro umožnění dialogu
 • Aktivity jsou označeny časem a zaznamenány v protokolu pro následné vyhodnocení a rozbor

Obecné vlastnosti

 • Velikost 5letého dítěte
 • Bezdrátový; plně responzivní během transportu
 • Podpora běžných pacientských pozic jako například sed a pozice na zádech
 • Vnitřní akumulátor umožňuje až 3 hodiny bezdrátového provozu
 • Dostupný ve třech odstínech kůže
 • Programovatelná frekvence mrkání
 • Nezávislá aktivní reakce zornic na světlo
 • Záchvaty s volitelnou intenzitou

Dýchací cesty

 • Možnost bezdrátového hlasového přenosu
 • Přes 50 předem nahraných hlasových reakcí
 • Anatomicky přesná ústní dutina a dýchací cesty
 • Zvuky dýchacích cest
 • Orální a nazální endotracheální intubace
 • Podpora zavedení NG/OG trubice – bez použití tekutin
 • Otok jazyka
 • Místo pro ošetřování tracheostomie, tracheální odsávání – bez použití tekutin
 • Detekce a záznam hloubky tracheální intubace

Dýchání

 • Viditelný zdvih hrudníku při ventilaci pozitivním tlakem
 • Ventilace jsou měřeny a zaznamenávány v reálném čase
 • Spontánní dýchání s volitelnými vzorci dýchání
 • Programovatelná dechová frekvence a poměr nádechu a výdechu
 • Programovatelný jednostranný zdvih a pokles hrudníku
 • Možnost reálné exhalace CO2
 • Volitelné normální a abnormální zvuky plic
 • Zvuky plic v přední části na obou stranách
 • Zvuky plic v zadní části
 • Jednostranný zdvih hrudníku při intubaci pravé větve

Oběhový systém

 • eCPRTM nácvik a monitorování KPR v reálném čase
 • Komprese hrudníku vytvářejí hmatatelný puls
 • Programovatelná tepová frekvence a zdravé a abnormální zvuky srdce
 • Včetně komplexní knihovny EKG rytmů s volitelnými změnami tepové frekvence
 • Podpora monitorování EKG pomocí reálných zařízení
 • Defibrilace, kardioverze a kardiostimulace pomocí reálných zařízení a skutečné energie
 • Možnost volby defibrilačních míst v přední i zadní části
 • Centrální cyanóza s různými intenzitami
 • Hmatatelný puls na obou stranách: karotický, brachiální, radiální a femorální
 • Měření krevního tlaku pomocí auskultace za použití sfygmomanometru
 • Realistické Korotkoffovy zvuky
 • Nitrožilní přístup na obou stranách: bolus, infuze a odběr vzorků
 • Intraoseální přístup v proximální části holeně

Ostatní vlastnosti

 • Distenze žaludku
 • Volitelné normální a abnormální zvuky střev
 • Močová katetrizace s návratem tekutiny
 • Vyměnitelné ženské a mužské genitálie
 • Balíček SLE scénářů
 

Volitelné příslušenství

GAUMARD VitalsTM Lůžkový virtuální monitor
S3005.001.R2
GAUMARD VitalsTM lůžkový virtuální pacientský monitor. Simuluje přes 20 dynamických číselných parametrů a křivek. Přizpůsobitelný interface.

GAUMARD VitalsTM přenosný virtuální monitor
S3005.002
Přenosný GAUMARD VitalsTM virtuální pacientský monitor. Simuluje přes 20 dynamických číselných parametrů a křivek. Přizpůsobitelný interface.

Bezdrátový hlasový přenos
S3005.300
Přidávejte předem naprogramovaný pláč, nebo se staňte hlasem simulátoru a simulovaná interakce pacienta a lékaře bude ještě realističtější.

Regulátor exhalace CO2
S3005.178
Reálné a měřitelné EtCO2 s 10 programovatelnými úrovněmi výdeje CO2.

S3005 - HAL pediatrický simulátor pětiletého chlapce

S3005 - HAL pediatrický simulátor pětiletého chlapce