SMA AW201 - SmartMan ALS Airway CPR Pro

SMA AW201 - SmartMan ALS Airway CPR Pro
Vylepšená KPR.
Obsahuje všechny funkce ALS KPR AW101
Základní oživovací techniky - filtr:Torso dospělého
Modelová řada:SmartMan
Množstevní jednotka:ks
159.000,00 Kč
Cena bez DPH
192.390,00 Kč
Cena s DPH
Objednací číslo:
4118.SMAAW201
Získáte:
3 180 Bodů
 • Detailní popis
 • SmartMan torzo pro rozšířené zajištění dýchacích cest
 • Plíce se zpětným proudem vzduchu - systém k provádění ventilací
 • Nácvikový software pro základní resuscitaci
 • Nácvikový software pro rozšířenou resuscitaci
 • Software se základními nácvikovými prvky
 • Software s rozšířenými nácvikovými prvky
 • QCI základní datový software
 • Softvare s nástroji trenažéru

Obsah sady:

Hardware:
 • SmartMan Torzo
  • komprese o plných hloubkách
  • vysoce realistická hlava
  • hygienická sada
  • 4,5 m USB kabel
  • přenosný kufřík, podložka na klečení
  • běžecká bunda
  • kabel pro karotický puls
  
Software - QCI správa základních údajů
 • Záznamový modul
  • unikátní identifikátor
  • záznamník obecných přihlášení, přihlášení osoby nebo týmu

 • Datový modul
  • uložen na lokálním zařízení
  • okamžité zobrazování výsledků
  • pozdější zobrazování

 • Modul pro analýzu výkonu
  • skóre
  • tabulková analýza hloubky, počtu a zpětného rázu komprese
  • tabulková analýza objemu, množství a povolené při ventilaci
 • Zobrazovací modul
  • zobrazení na obrazovce počítače
  • zobrazení přes zpětný projektor
  • zobrazení na externím monitoru

 • QCI modul pro tisk
  • výběr jedním tlačítkem
  • vytváření seznamu se jmény, údaji a skóre
  • export skupiny výsledků do Excelu
 
Interface
 
 • Přihlášení
  • nácvik, obecné informace, název skupiny, název osoby

 • Módy
  • nácvik, test, samostatný test

 • Typ nácviku
  • standardní, rozšířený

 • Typ hodnocení
  • hodnocení z hůediska pacienta, shoda, porovnání s ostatními

 • Výsledky
  • ukládány na místním pevném disku, ihned dostupné
 
Software - základní resuscitace
 • Komponent pro základní resuscitaci BLS
  • nácvikový a testový mód na aktivity
  • můžete si nechat při nácviku zobrazovat odezvu, nebo toto zobrazení vypnout
  • modul pro komprese při základní resuscitaci
   • 30 × 2 (2 cykly), 50 × 2 (2 cykly)
  • záchranářský dýchací modul
  • KPR dýchací modul
  • KPR modul pro základní resuscitaci
   • 30 : 2 (2 cykly) 1 osoba provádějící KPR
   • 30 : 2 (5 cyklů) 2 osoby provádějící KPR s přepínáním
  • Ventilační SIM kompontent
   • modul pro ovládání objemu
   • vizuální zobrazení proudění vzduchu do plic
   • cílový objem
  • Modul pro obládání počtu ventilací
   • běžící časovač
   • synchronizováno s objemovým průtokem
  • Modul pro přítok vzduchu
   • zobrazení přítoku, pauza a výtok vzduchu
   • zobrazení správného uvolnění resuscitační masky
Software - rozšířená resuscitace
 • Komponent pro rozšířenou resuscitaci ALS CPR
  • modul pro správnou intubaci
  • správné zavedení zařízení pro rozšířené zajištění dýchcích cest
  • intubace během KPR
   • proveďte intubaci před zahájením kompresí
   • přepněte ze základní resuscitace na rozšířenou, zatímco KPR stále probíhá
   • během KPR zastavte komprese, intubujte a poté provádějte KPR na intubovaném pacientovi
  • Rozšířená resuscitace s intubačním modulem
   • interakce kompresí hrudníku a ventilací v reálném čase
   • zobrazení časování ventilace ve vztahu ke kompresi a uvolnění komprese
   • zobrazení objemu ventilace
   • zobrazení počtu ventilací
 • Intubační SIM komponent
  • Časovací modul
   • čas, za který je dokončena intubace
  • Modul pro sledování objemu
   • ověřuje a zobrazuje objem vzduchu
   • ověřuje a zobrazuje množství dodaného vzduchu
  • Modul pro kontrolu úniku
   • ověřuje správné nastavení manžety
   • ověřuje správný přítok vzduchu
  • Modul pro udělování skóre
   • poskytuje skóre za správný objem, správné množství, nepropouštění vzduchu a za čas, během kterého je správně zavedeno zařízení
  • Procedurální modul
   • správný záklon hlavy a zvednutí brady
   • správné umístění zařízení pro rozšířené zajištění dýchacích cest
   • správné zobrazení hlasivek
Software - základní nácvikové vlastnosti
 • Restartujte aktivitu
  • jediným kliknutím zastavíte a znovu spustíte aktivitu
  • jediným kliknutím přepnete stejnou aktivitu pro dalšího uživatele
 • Změna velikosti obrazovky
  • roztáhněte okno na jakoukoliv velikost
  • přizpůsobte okno externímu monitoru
  • tlačítko pro automatické obnovení velikosti
 • Přístup bez figuríny
  • vezměte si počítač zpět do kanceláře a prohlížejte výsledky, nebo vytvářejte nové uživatelské účty
  • vytvořte tabulku výsledků
  • exportujte data
Software - rozšířené nácvikové vlastnosti
 • Zapnutí / vypnutí metronomu
  • pomáhá nastavit frekvenci
  • můžete ho vypnout nebo zapnout během nácviku
  • můžete nastavit rychlost metronomu
 • Zapnutí / vypnutí odezvy
  • data se nahrávají při zapnutém i vypnutém módu odezvy
  • objektivní násvik při vypnuté odezvě, odezva se zastaví, ale data se budou nahrávat pro pozdjší prohlédnutí procesu
  • pomožte studentům prostřednictvím praktické výuky a vybudujte u nich svalovou paměť
  • umožňuje vyučujícímu přiřazovat studentům úlohy
  • vlastnost nezbytná pro zkoumáni
 • Zdravotní stav
  • zobrazen v reálném čase
  • odpovídá kvalitě provedené KPR
  • odkazuje na míru úrovně obsluhy
 • Sim Automatický mód
  • zobrazuje odezvu oběhu vzhledem k dovednostem
  • zobrazuje čas za celou dobu aktivity
  • reaguje na kvalitu provefené KPR
  • zobrazuje vliv kvality KPR na mozkovou perfuzi
 • Pauza během nácviku
  • umožňuje instruktorovi přerušit, nebo znovu spustit nácvik
  • snadné vypnutí / zapnutí pouhým kliknutím
 • Jediným kliknutím lze komprimovat výsledky nebo soubory z nácvik
  • zaslání souboru zip na vybranou e-mailovou adresu
  • lze snadno shromažďovat a posílat výsledky
  • přo posílání není třeba být připojen k figuríně
 • Jediným kliknutím lze vytvořit seznam
  • vytvořte seznam jmen, skóre a údajů
  • vytvořte tištěný záznam každého, kdo dokončil nácvik
 • Export do Excelu
  • vytvářejte grafy výsledků
  • seřazujte a tiskněte záznamy
  • exportujte nácvikové záznamy na skóre
 • Měňte parametry dovedností
  • můžete nastavit počet cyklů a počet kompresí
  • volitelné parametry
Software - nástroje pro vyučujícího
 • Nástroj pro prohlíížení výsledků
  • prohlížejte si výsledky
   • prohlížejte si výsledky jakéhokoliv studenta
   • zvolte si výsledek prováděným cvikem
   • není potřeba být připojen k figuríně
  • Nástroj pro zpracování výsledků
   • rychle vytvořte seznam třídy se skóre
   • vytvořte seznam třídy se jmény a skóre
   • rychle vytvořte tabulku výsledků
   • snadné posílání výsledků
    • vytvořte si komprimovaný soubor všech výsledků
    • pošlete si všechny výsledky na mail
  • Nástroje pro přípravu
   • přihlášení lze provést bez figuríny
   • přihlášení lze provést bez internetu
   • vytvořte obrazovku s více přihlášeními
   • ověřte, zda jsou přihlašovací údaje vytvořeny správně
   • zaregistrujte studenty bez figuríny
   • před příchodem studenta ho můžete zaregistrovat
   • vložení automatického kódu
  • Nástroje pro vytváření tříd
   • vytvářejte třídy
   • seřazujte podle tříd
   • hromadné přihlášení studentů do tříd
   • tiskněte výsledky pro jednotlivou třídu
   • exportujte výsledky třídy do Excelu
Související produkty
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail